Liên hệ TT KNQG

Phú Yên: Hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn một số giống lúa mới

Cập nhật: 19/04/2022 15:14

Sáng ngày 14 tháng 04 năm 2022 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Hòa (Phú Yên) tổ chức hội thảo kết quả trình diễn giống lúa mới BĐR57, BĐR17, BĐR999 và ANS1 (An Sinh 1399) tại một số xã trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Mô hình được thực hiện nhằm giới thiệu cho người dân trong vùng các loại giống lúa mới có năng suất cao chất lượng tốt, có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh với điều kiện bất lợi của thời tiết và hạn chế sử dụng thuốc BVTV để nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch.

Được biết, mô hình giống lúa mới BĐR57 được triển khai tại xã Hòa Trị với diện tích 23,6ha với 197 hộ nông dân tham gia thực hiện; Mô hình giống lúa mới BĐR17 được triển khai tại các xã Hòa Trị, Hòa An Đông, Hòa An Tây và Hòa Định Đông với tổng diện tích là 70 ha với gần 500 hộ nông dân tham gia thực hiện; Mô hình giống lúa mới BĐR999 được triển khai tại các xã Hòa Trị, Hòa Quang Bắc với tổng diện tích là 50 ha với gần 400 hộ nông dân tham gia thực hiện; Mô hình giống lúa mới ANS1 được triển khai tại các xã Hòa Trị, Hòa An Đông, Hòa An Tây và Hòa Quang Bắc với tổng diện tích là 65 ha với gần 550 hộ nông dân tham gia thực hiện; Giống lúa đối chứng là giống ĐV108 sản xuất đại trà trên địa bàn.  

Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn giống lúa mới

 

Vụ Đông Xuân, đầu vụ thời tiết khí hậu lạnh giai đoạn cây con, các giai đoạn sau rất thuận lợi cho cây lúa phát triển. Các giống lúa trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt không có loại sâu bệnh hại nào xuất hiện và gây hại. Tuy nhiên, giống lúa đối chứng (DV108) bị rầy nâu nặng nên ảnh hưởng đến năng suất thực thu. Đến cuối vụ gặp đợt mưa, gió bất thường làm đỗ ngã phần lớn diện tích, ảnh hưởng đến năng suất thực thu các giống lúa.

Tại hội thảo, các đại biểu được báo cáo lợi nhuận bình quân của các giống lúa như sau: giống ANS1 cho lợi nhuận 14.128.000 đồng/ha; giống BĐR57 cho lợi nhuận 11.866.000 đồng/ha; giống BĐR17 cho lợi nhuận 13.606.000 đồng/ha; giống BĐR999 cho lợi nhuận 14.040.000đồng/ha. Giống lúa đối chứng ĐV108 cho lợi nhuận 8.200.000 đồng/ha. 

Trong điều kiện phát triển cây lúa hiện nay, việc sử dụng hạn chế thuốc BVTV vừa giảm chi phí đầu tư, vừa bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng thì các giống lúa ANS1, BĐR57, BĐR17 và BĐR999 đảm bảo đầy đủ các tiêu chí. Trong thời gian tới ngành nông nghiệp cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất mở rộng các giống lúa nói trên để các địa phương trên địa bàn các huyện khác nhau, trên nhiều chân đất khác nhau để có thêm cơ sở đánh giá chính xác hơn.  

Trần Nguyễn Lâm Viên

Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa, Phú Yên

 
   
Scroll