Đang Online:
1.311

Đã truy cập:
106.366.001
Liên hệ TT KNQG

Vĩnh Long: Hiệu quả bước đầu dự án nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học

Cập nhật: 01/03/2019 16:41

Để hình thành các vùng chăn nuôi tập trung qui mô lớn, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao trong chăn nuôi, liên kết tiêu thụ thịt dê chất lượng, an toàn, nâng cao giá trị và hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã xây dựng dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi dê sinh sản theo hướng an toàn sinh học quy mô nông hộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2019”.

Mô hình được thực hiện với số lượng 168 con, trong đó 140 con dê cái và 28 dê đực trên địa bàn 6 xã (xã Thuận Thới, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn; xã Bình Ninh, huyện Tam Bình; xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh; xã Mỹ Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân). Các giống dê được sử dụng trong dự án là giống Bách Thảo, lai giống Bách Thảo, lai giống Boer, trọng lượng dê cái từ 20 kg trở lên, dê đực từ 30 kg trở lên. Mỗi hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 50% chi phí mua 06 dê giống (05 dê cái, 01 dê đực) và 30% chi phí mua thức ăn; Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật và được cán bộ khuyến nông theo dõi mô hình.

Mô hình nuôi dê sinh sản tại hộ anh Trần Thanh Phong 

(ấp Hoà Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân)

Sau gần 2 năm thực hiện, tại một số điểm đã thu được kết quả. Phần lớn các hộ nuôi phối giống đã có đậu thai. Dự tính mỗi hộ nuôi 6 con dê giống, sau 03 năm sẽ có 52 con dê con được đẻ ra, thu được số tiền từ dê con bán giống, bán thịt và các khoản thu khác từ thanh lý dê giống. Sau khi trừ chi phí mỗi hộ tham gia sẽ có thêm thu nhập tối thiểu khoảng 14 triệu đồng mỗi năm.

Việc triển khai dự án giúp cải tạo chất lượng giống đàn dê địa phương của tỉnh Vĩnh Long, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Thành Khải

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long

 
   
Scroll