Liên hệ TT KNQG

Cổng thông tin trực tuyến mới của FAO góp phần quản lý rừng bền vững

Cập nhật: 23/07/2021 09:09

Ngày 15/7/2021, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) đã ra mắt cổng thông tin trực tuyến mới cung cấp thông tin về các luật liên quan đến rừng trên thế giới nhằm thúc đẩy quản lý rừng hợp pháp, sản xuất, kinh doanh gỗ và đóng góp nỗ lực sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững. Cổng thông tin này (TimberLex) được phát triển với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

TimberLex là một nhánh của FAOLEX - được quản lý bởi Dịch vụ phát triển Luật của Văn phòng Pháp lý FAO, đây là bộ sưu tập điện tử lớn nhất thế giới về luật và quy định quốc gia liên quan đến thực phẩm, nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên tái tạo.

Với ba ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu TimberLex cung cấp miễn phí thông tin pháp lý toàn diện theo từng quốc gia bao gồm luật pháp, chính sách và các cam kết quốc tế về quản lý rừng, sản xuất và kinh doanh gỗ. Hồ sơ hợp pháp của các quốc gia kinh doanh gỗ lớn dựa trên hướng dẫn về tính hợp pháp (GLE) do FAO phát triển theo bốn nhóm của chuỗi giá trị gỗ, đó là: quyền sử dụng đất và quản lý rừng; hoạt động khai thác gỗ; chế biến, vận chuyển và thương mại; thuế và phí. GLE đóng vai trò như một chỉ dẫn các văn bản pháp lý được thu thập về tính hợp pháp của gỗ, có bản tóm tắt quy tắc áp dụng hướng dẫn người dùng của bất kỳ quốc gia nào nhằm mục đích cho phép thực thi pháp luật hiệu quả hơn và góp phần cải thiện quản trị rừng, hạn chế nạn phá rừng bất hợp pháp và suy thoái rừng, đồng thời thúc đẩy sản xuất và buôn bán gỗ hợp pháp trên toàn cầu. Cơ sở dữ liệu này hướng đến các nhà hoạch định chính sách, các sở lâm nghiệp và cán bộ thực thi pháp luật, các nhà sản xuất, chế biến và buôn bán gỗ ở khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ.

Khai thác gỗ bất hợp pháp và thương mại liên quan được ước tính chiếm 10-30% thương mại gỗ toàn cầu - tương đương 30-100 tỷ đô la hàng năm ảnh hưởng đến vấn đề giảm nghèo, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đồng thời phá hoại nỗ lực quản lý rừng bền vững. Để giải quyết vấn đề này, các quốc gia tiêu thụ gỗ lớn ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu trong đó phải ghi rõ tình trạng pháp lý đối với gỗ nhập khẩu.

Daphne Hewitt, Giám đốc Chương trình Thực thi, Quản lý và Thương mại Lâm nghiệp của FAO - Liên minh Châu Âu (FLEGT) cho biết: “Một trong những thách thức đối với việc thúc đẩy tính hợp pháp và minh bạch trong buôn bán gỗ là biết những quy định nào có thể tác động đến các hành động trong chuỗi giá trị vì hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia là duy nhất”.

Blaise Kuemlangan, Giám đốc Dịch vụ Luật Phát triển của Văn phòng Pháp lý FAO cho biết: “Bằng cách dễ dàng cung cấp thông tin về luật pháp quốc gia liên quan đến quản lý rừng, sản xuất và thương mại, TimberLex sẽ giúp xác minh và thẩm định trên toàn thế giới.

Quỳnh Yến

(Theo FAO)

 
   
Scroll