Liên hệ TT KNQG

Một số hoạt động khuyến nông thực hiện Chiến lược dinh dưỡng Quốc gia

Cập nhật: 20/05/2020 11:00
Một số hoạt động khuyến nông thực hiện Chiến lược dinh dưỡng Quốc gia

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về cải thiện tình trạng dinh dưỡng trong cộng đồng. Tình hình an ninh lương thực, thực phẩm được cải thiện rõ rệt, bữa ăn của nhân dân phong phú hơn, số lượng và chất lượng ngày càng được quan tâm. Đóng góp vào thành tựu đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có nhiều hoạt động tích cực trong sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm.

Cụ thể:

- Theo đó, từ năm 2011-2019, Trung tâm đã chủ trì 56 dự án lĩnh vực trồng trọt lâm nghiệp; 72 dự án lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 24 dự án lĩnh vực khuyến ngư

Các dự án khuyến nông Trung ương tập trung vào những đối tượng sản phẩm hàng hóa chủ lực, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đồng bộ, có sức lan tỏa mạnh, tập trung vào các địa bàn sản xuất trọng điểm, gắn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị, truy suất nguồn gốc, sản suất theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tạo được sự chuyển biến rõ rệt về trình độ công nghệ và tổ chức sản xuất trên diện rộng. Bên cạnh đó, có những dự án phát triển cây trồng, vật nuôi đặc sản, bản địa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, khai thác các tiềm năng, lợi thế tại địa phương, tạo công ăn việc làm và đem lại thu nhập, cải thiện đời sống người dân tại địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn các đối tượng vật nuôi, cây trồng quý hiếm. Các mô hình đều được đánh giá tốt về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, từ đó nhân rộng mô hình vào thực tiễn sản xuất.

Các hoạt động khuyến nông góp phần trong sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm

 

- Trung tâm đã tổ chức đào tạo, tập huấn với nhiều hình thức như:  tập huấn kỹ thuật theo chuyên ngành, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng khuyến nông; xây dựng học liệu, tài liệu trong tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; tổ chức tham quan học tập trong và ngoài nước; qua đó đã nâng cao năng lực quản lý và sản xuất cho cán bộ, nông dân cả nước, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thủy sản, cung cấp lương thực, thực phẩm năng suất cao, chất lượng đảm bảo.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền thông qua tổ chức các Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm khuyến nông, hội thi, hội chợ... Qua đó đã tuyên truyền, phổ biến về kỹ thuật, công nghệ, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi  và thú y; nuôi trồng và đánh bắt, bảo quản thủy sản, góp phần thực hiện Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia.

Trong 10 năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Bộ giao, trong đó đã triển khai đồng bộ, từ xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo huấn luyện và thông tin tuyên truyền. Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển, khuyến khích sản xuất nông nghiệp và thủy sản ngày càng được nâng cao năng suất và chất lượng, cung cấp lương thực, thực phẩm giá trị cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến nông ở Trung ương do nhiều cơ quan quản lý, thực hiện. Ở địa phương, nhiều trung tâm, trạm khuyến nông sáp nhập, chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến nông hiện nay còn nhiều hạn chế, nhất là cán bộ khuyến nông cơ sở, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công tác khuyến nông.

Các hoạt động khuyến nông đã lồng ghép để phục vụ an ninh dinh dưỡng Quốc gia, tuy nhiên chưa có chương trình tổng thể theo từng nhóm sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2030, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục củng cố, hoàn thiện và tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất ngày càng cao. Tiếp tục phát triển nâng cao chất lượng giống vật nuôi, cây trồng năng suất, chất lượng cao, phù hợp từng vùng miền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, các dự án khuyến nông áp dụng VietGAP, truy suất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, sản suất theo hướng hữu cơ, an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm để cung cấp lương thực, thực phẩm trong nước và xuất khẩu.

Mở rộng nội dung hoạt động khuyến nông và bổ sung nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông. Tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ để hoàn thành chiến lược dinh dưỡng Quốc gia./.

Liên Hương

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll