Đang Online:
1.311

Đã truy cập:
115.837.597
Liên hệ TT KNQG

Bắc Giang: Chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn chăn nuôi lợn - giảm thiểu phát sinh, lây lan dịch tả

Cập nhật: 18/09/2019 12:00

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Bắc Giang, dịch đã xuất hiện ở 10/10 huyện, thành phố. Hiệp Hòa là địa phương đầu tiên xuất dịch, sau đó lây lan ra khắp các huyện và Tân Yên là huyện cuối cùng xuất hiện dịch. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh khá ổn định và có dấu hiệu giảm xuống.

Tính đến tháng 8/2019, toàn tỉnh Bắc Giang đã có 126 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh lợn ốm chết, buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh. Trong suốt thời gian qua, nhận định tình hình diễn biến phức tạp của bệnh, tỉnh đã chủ động xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thực tế. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng vào cuộc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Để phát triển chăn nuôi đàn lợn đạt hiệu quả, giảm thiểu phát sinh, lây lan dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê đầy đủ các hộ chăn nuôi và số lượng đàn lợn hiện có đến tháng 8/2019. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc tiêu hủy, nuôi cách ly, giết mổ, chuyển tới nơi khác tiếp tục chăn nuôi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn đảm bảo thực hiện an toàn sinh học. Những vùng không có dịch hoặc có dịch nhưng qua 30 ngày không tái dịch, đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học có thể tái đàn; duy trì và đảm bảo thật tốt các giải pháp trong đó chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh, con giống có miễn dịch tự nhiên…

Những vùng không có dịch hoặc có dịch nhưng qua 30 ngày không tái dịch, đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học có thể tái đàn

Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 7/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện đợt cao điểm phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhất là thực hiện việc ra quân tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường hàng tuần. Tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cơ sở và người chăn nuôi về cơ chế, chính sách, đối tượng và mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch tả lợn trên địa bàn.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại cơ sở. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ra ngoài, vào vùng có dịch của các trại chăn nuôi có điểm trung chuyển nằm trên địa bàn tỉnh. Thông tin, giới thiệu các đơn vị cung ứng giống có uy tín, đảm bảo chất lượng để người chăn nuôi trong tỉnh biết, lựa chọn con giống, tái đàn sản xuất.

Hương Giang

TT Khuyến nông Bắc Giang

 
   
Scroll