Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Công bố Dịch tả lợn châu Phi

Cập nhật: 28/05/2019 17:08

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1031/QĐ/UBND về việc Công bố Dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

Các tin liên quan:

Theo Quyết định, Dịch bệnh động vật trên cạn trên địa bàn Hà Giang chính là Dịch tả lợn châu Phi; thời gian xuất hiện dịch từ ngày 20/5; vùng có dịch: xã Tân Trịnh và Xuân Giang huyện Quang Bình; xã Tiên Kiều, Tân Quang và thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang; xã Đạo Đức, Kim Linh, Phú Linh huyện Vị Xuyên; thị trấn Phó Bảng huyện Đồng Văn; xã Xuân Vĩ huyện Mèo Vạc; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai thành phố Hà Giang. Vùng bị uy hiếp bởi dịch  trong phạm vi 3 km bao quanh vùng có dịch. Vùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh vùng có dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có dịch cần tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch theo Qui định tại Điều 27 của Luật Thú y và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động và bố trí mọi nguồn lực để thực hiện các biện pháp cấp bách bao vây vùng dịch trên địa bàn; nhanh chóng khống chế dập dịch, không để lây lan; xử lý tiêu hủy triệt để đàn lợn nhiễm bệnh theo qui định; Sở Nông nghiệp – PTNT thông báo cụ thể vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố có dịch triển khai công tác chống dịch.

Đối với địa phương chưa có dịch xảy ra phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp – PTNT hướng dẫn các địa phương có dịch triển khai hỗ trợ kịp thời các tổ chức, cá nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy…

Chốt kiểm dịch gia súc tại km 7, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll