Đang Online:
1.726

Đã truy cập:
103.325.605
Liên hệ TT KNQG

Quảng Ngãi: Hiệu quả sau chuyển đổi hợp tác xã ở huyện Sơn Tịnh

Cập nhật: 23/05/2019 16:44

Qua những khúc quanh chuyển đổi cơ chế quản lý và đặc biệt là Luật sửa đổi 2012 như một cứu tinh, giúp một số Hợp tác xã ở huyện Sơn Tịnh có hướng đi mới và hoạt động ngày càng tốt hơn.

Ông Nguyễn Minh Trang - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Tịnh Thọ cho biết: Trước chuyển đổi, xã Tịnh Thọ có 5 Hợp tác xã (HTX), nhưng chỉ có 1 HTX Thọ Trung hoạt động tốt, còn lại các HTX khác hoạt động cầm chừng, ít hiệu quả. Từ tháng 5 năm 2016, 5 HTX đã hợp nhất thành 1 HTX với tên gọi HTXDVNN Tịnh Thọ. Kể từ đó, HTX đã tập trung vào các điểm mạnh để khai thác tối đa sức sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.

Từ khi chuyển đổi, ngoài việc thực hiện tốt các dịch vụ truyền thống như thủy lợi, tín dụng nội bộ, lâm nghiệp,.., HTX còn thực hiện thêm dịch vụ mới như: liên kết với thành viên HTX sản xuất thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại sản phẩm nông nghiệp. Qua 3 vụ sản xuất từ vụ Đông Xuân 2016-2017, hiện nay, HTX cũng đã tiếp tục ký hợp đồng với 43 hộ thành viên HTX sản xuất 6 ha khoai lang Nhật, HTX cung ứng giống, vật tư phân bón các loại, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Với giá khoai lang tươi trung bình từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng/kg, mô hình khoai lang thu khoảng 100 triệu đồng/ha/vụ, tăng giá trị gần gấp đôi so với các loại cây trồng khác. Trong phương thức tiêu thụ, HTX vừa bán tươi vừa bán sản phẩm sấy khô có đăng ký nhãn hiệu. 

Với những giải pháp tối ưu, doanh thu HTXDVNN Tịnh Thọ tăng đều hàng năm từ 2,4 tỷ đồng (năm 2016) lên 6,1 tỷ đồng (năm 2018). Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 3,7 triệu đồng/người/tháng. HTX đóng góp từ thiện xã hội 47 triệu đồng/năm.

Ông Tạ Hường, thành viên HTXDVNN Tịnh Thọ vui vẻ cho biết: “Sau hợp nhất, chuyển đổi, HTX phát triển rất mạnh, các dịch vụ đều đáp ứng nhu cầu của người dân, từ việc mua phân trả chậm, sản xuất các loại cây trồng được bao tiêu đầu ra như keo, lúa, mì, bắp, đậu phụng, khoai lang đã kích thích tinh thần đổi mới tư duy của người dân rất lớn”.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, HTXDVNN Tịnh Thọ đều được cấp trên tặng giấy khen. Riêng năm 2017 và 2018 được Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen. HTX đang được tỉnh đề nghị khen tặng HTX điển hình tiên tiến toàn quốc.

Khách hàng chọn mua khoai lang tươi của HTXDVNN Tịnh Thọ

Ngoài HTXDVNN Tịnh Thọ, sau hợp nhất, chuyển đổi HTXDVNN Tịnh Bắc cũng hoạt động có hiệu quả. Ông Hoàng Thế Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTXDVNN Tịnh Bắc khẳng định: “Luật HTX năm 2012 như một bước “cởi trói” cho HTX. HTX đã chủ động trong hoạt động của mình, không còn phụ thuộc vào chính quyền nhiều như trước đây”. Với mục tiêu hướng đến mở rộng dịch vụ, phục vụ nhân dân, đảm bảo giá dịch vụ ổn định, qua hơn 4 năm chuyển đổi, HTXDVNN Tịnh Bắc đã thực hiện 5 loại hình dịch vụ gồm: thủy lợi, tín dụng nội bộ, cơ giới hóa, lâm nghiệp, khuyến nông. Trong điều hành và quản lý sản xuất - kinh doanh, HTX luôn đặt tính hiệu quả và chữ tín lên hàng đầu. Hiệu quả kinh doanh, tổng doanh thu mỗi năm HTX đạt trên 647 triệu đồng, lãi phân phối 107 triệu đồng. Tiền lương bình quân xã viên 3 triệu đồng/tháng.

Từ các mô hình làm ăn có hiệu quả sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, có thể thấy điểm chung của các HTX kiểu mới trên địa bàn huyện lấy lợi ích của thành viên là mục tiêu cho hoạt động và phát triển. HTX phải mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ, việc làm của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Hiện nay, huyện Sơn Tịnh có 11 Hợp tác xã nông nghiệp, bước đầu có một số HTXNN đã tiến hành liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên HTX góp phần giải quyết việc làm tại địa phương và tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Tiêu biểu như: HTX Tịnh Thọ, Tịnh Bắc, Tịnh Hà, Tịnh Phong.

Tính đến nay, doanh thu trung bình của 1 Hợp tác xã sau chuyển đổi trên địa bàn huyện Sơn Tịnh hơn 1,2 tỷ đồng, tăng 341 triệu đồng so với năm 2015. Lợi nhuận trung bình 1 HTX 124 triệu đồng/năm. Tuy mới thực hiện công tác chuyển đổi và hợp nhất theo Luật HTX năm 2012 nhưng bước đầu các HTX đã đi vào ổn định, từng bước khắc phục những yếu kém, tiếp tục củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động hiệu quả. Nhìn chung, phương thức của các HTX có nhiều bước đổi mới, hầu hết thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Hợp tác xã.

Ông Phạm Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh cho biết: “Sau chuyển đổi, nhận thức của cán bộ quản lý HTX được nâng cao; các HTX đa dạng hóa nhiều ngành nghề, nhiều dịch vụ cung ứng cho thành viên gồm các khâu như: tưới, tiêu, làm đất, giống cây trồng,.. để phục vụ nhu cầu thiết thực của thành viên HTX, nâng cao đời sống của thành viên và nhân dân”.

HTX nông nghiệp kiểu mới ở huyện Sơn Tịnh đã phát huy hiệu quả trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng doanh thu và giải quyết việc làm cho nông dân.

Thu Phượng - Kim Cúc

 
   
Scroll