Đang Online:
2.195

Đã truy cập:
112.312.977
Liên hệ TT KNQG

An Giang: Phú Vĩnh quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 10/09/2019 18:38

Tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), cùng với quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Phú Vĩnh trở thành xã NTM nâng cao được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Để đạt chuẩn theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, Vĩnh Phú xác định rõ song song với việc hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí đã đặt ra thì công tác tuyên truyền đóng vai trò quyết định thiết yếu. Do đó địa phương đang triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp nhóm, tổ... nhằm tạo chuyển biến sâu sắc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Việc nâng cao nguồn thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng nên lãnh đạo địa phương cùng các hội, đoàn thể từ xã đến ấp không ngừng vận động người dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: ươm cây giống trong nhà màng, trồng hoa lan ứng dụng hệ thống tưới công nghệ cao, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã mang lại lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng cho nông dân. Nông dân trong xã cũng được vận động thực hiện sản xuất nông nghiệp 03 vụ/năm; áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng. Từ phong trào, nhiều nông dân trở thành nông dân sản xuất giỏi khi mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng trong phát triển kinh tế.

Nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình

Lãnh đạo xã còn thường xuyên quan tâm củng cố 08 tổ hợp tác và 01 hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương, làm cầu nối giúp nông dân xây dựng mối liên kết “4 nhà” để giúp người dân an tâm về đầu ra sản phẩm khi có doanh nghiệp đến hợp đồng bao tiêu.

Xã đã làm tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, như thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách hàng tháng và trong dịp lễ, tết. 

Cùng với phát triển sản xuất, chăm lo an sinh xã hội để nâng cao đời sống cho người dân, Ban quản lý xây dựng NTM xã Phú Vĩnh còn phát động nhân dân tham gia trồng xây xanh, hoa kiểng trên trục lộ, thực hiện mô hình vận động nhân dân mắc đèn đường, chỉnh trang cột cờ và vệ sinh môi trường thu gom rác kênh Vĩnh An và kênh Thần Nông, qua đó đã làm chuyển biến nhận thức đến từng người dân, hộ gia đình trong việc tham gia xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời vận động xã hội hóa cất mới được 02 cây cầu bêtông, cốt thép với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Với những yêu cầu tiêu chí khá cao, cần nhiều nguồn lực kinh tế để thực hiện, những vướng mắc cần được xem lại để từng bước tháo gỡ như: Tiêu chí 2 (Chỉ tiêu 2.4 tỷ lệ đường giao thông nội đồng: tuyến đường Bờ Bắc kênh 30/4 và các đường giao thông khác có nguy cơ xuống cấp; Tiêu chí 9 về nhà ở dân cư: nhà siêu vẹo, dột nát phát sinh hàng năm. Tiêu chí 13 (chỉ tiêu 13.2) các HTX chưa thực hiện mô hình liên kết sản xuất hiệu quả chỉ phục vụ tưới và tiêu. Tiêu chí 14 (chỉ tiêu 14.3 việc đào tạo nghề  chưa thật sự gắn với giải quyết việc làm tạo thu nhập cho người dân. Tiêu chí 17 về môi trường vẫn còn một số hộ dân chưa có ý thức cao trong giữ gìn vệ sinh môi trường, còn xã rác không đúng quy định; phơi phân trên đường gây mất vẽ mỹ quan nông thôn. Tiêu chí 19 (chỉ tiêu 19.2) tệ nạn xã hội tuy ổn định những vẫn còn tiềm ẩn.

Để giải quyết khó khăn trên, bên cạnh việc quan tâm bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu, nâng chất tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt thêm tiêu chí như: điện, trường học, nhà ở, thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm y tế, môi trường; Không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; Trong thời gian tới, Phú Vĩnh sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Đầu tư, nâng chất kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân. Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, các tổ chức mặt trận và đoàn thể hiễu rõ mục tiêu, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới thực chất là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phấn đấu sớm đưa Phú Vĩnh  đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn được cấp ủy, chính quyền xã Phú Vĩnh triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng đến tận quần chúng nhân dân, tạo ý thức và sự đồng thuận cao trong nhân dân chung tay thực hiện nâng chất giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Tính đến nay có 7 chỉ tiêu được nâng chất. Dù kết quả đạt được rất đáng tự hào, tuy nhiên thực tế cho thấy xây dựng NTM đã khó, thực hiện đạt bộ tiêu chí nâng cao càng khó hơn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, ý Đảng lòng dân như một, con đường về đích xã NTM nâng cao ở Phú Vĩnh sẽ thành công gần hơn so lộ trình, kế hoạch đề ra./.

Bích Trâm

Đài TT thị xã Tân Châu, An Giang

 
   
Scroll