Liên hệ TT KNQG

Phú Yên: Bàn giao giống vật nuôi cho các mô hình khuyến nông

Cập nhật: 16/07/2020 11:08

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên, Trung nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã tiến hành bàn giao con giống cho các hộ dân tham gia thực hiện mô hình sản xuất.

* 3.400 con vịt biển được bàn giao cho nông dân tham gia mô hình

Thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương phát triển mô hình chăn nuôi giống vịt biển đảm bảo an toàn sinh học, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã khảo sát và lựa chọn xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để xây dựng mô hình chăn nuôi vịt biển an toàn sinh học.

Ngày 02 tháng 7 năm 2020 với số lượng 3.400 con giống vịt biển đã được cấp cho 10 hộ dân tham gia mô hình. Các hộ dân đáp ứng đủ yêu cầu về chuồng trại, có kinh nghiệm trong chăn nuôi vịt, hoàn toàn tự nguyện, có nhu cầu áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Địa điểm chăn nuôi thuận tiện giao thông để bà con quanh vùng đến tham quan học.

Tổng nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho mô hình là 261 triệu đồng, gồm 50% giá trị con giống, 50% giá trị vật tư như thuốc sát trùng, vắc-xin, thức ăn. Ngoài ra nông dân tham gia mô hình được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, được cán bộ kỹ thuật thường xuyên đến tận nơi hướng dẫn tiêm phòng vắc-xin phun sát trùng chuồng trại, cách sử dụng các loại thức ăn cho từng giai đoạn phát triển của vịt biển.

Giống vịt biển còn khá mới lạ đối với bà con chăn nuôi vịt tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên qua sự khảo sát và tư vấn của cán bộ kỹ thuật của Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên, điều kiện môi trường chăn nuôi hiện nay của bà con nông dân tại Phú Yên phù hợp để nuôi giống vịt biển. Mô hình chăn nuôi vịt biển sẽ là một bước đột phá để bà con thay thế dần các giống vịt nuôi truyền thống tại địa phương nhằm tăng dần giá trị trong sản xuất.

Vịt biển giống

 

* Bàn giao con giống tôm thẻ chân trắng

Ngày 09 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên phối hợp với UBND xã An Ninh Đông bàn giao con giống tôm chân trắng cho các hộ dân tham gia thực hiện mô hình nuôi tôm chân trắng.

Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã phối hợp với UBND xã An Ninh Đông tiến hành khảo sát chọn hộ tham gia mô hình nuôi tôm chân trắng, các hộ dân được tham gia thực hiện mô hình phải đáp ứng các yêu cầu. Hộ hoàn toàn tự nguyện, có nguyện vọng áp dụng khoa học vào sản xuất, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, có ao nuôi trong vùng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản của địa phương, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật… Sau khi chọn được các hộ địa phương đã tiến hành niêm yết công khai mô hình.

Kết quả đã chọn được 02 hộ tham gia thực hiện mô hình với quy mô 1,25 ha diện tích mặt nước. Số lượng con giống thả nuôi là 625.000 con tôm chân trắng. Nhà nước hỗ trợ kinh phí là 200 triệu đồng, gồm không quá 50% con giống, 50% thức ăn, 100% kinh phí tập huấn, tham quan, hội thảo đầu bờ, tổng kết…

Đây là một trong những mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng xã An Ninh Đồng về đích xã nông thôn mới.

Nông dân thực hiện mô hình thả tôm giống được hỗ trợ

Lê Hữu Phúc

Trạm  Khuyến nông Tuy An, Phú Yên

 
   
Scroll