Liên hệ TT KNQG

Nguy cơ xâm nhập bệnh lùn sọc đen

Cập nhật: 15/06/2021 10:02

Ngày 14/6, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã có công văn gửi Sở NN-PTNT một số tỉnh phía Bắc; Trung tâm BVTV vùng Khu IV; Trung tâm BVTV phía Bắc về việc tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh lùn sọc đen (LSĐ) hại lúa vụ hè thu, vụ mùa năm 2021.

Theo Cục BVTV, hiện nay tại các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra) lúa vụ hè thu, vụ mùa 2021 đã gieo cấy được 196.700 ha, trong đó vùng Bắc Trung Bộ khoảng 172.000 ha, vùng ĐBSH và Trung du Miền núi phía Bắc khoảng 24.700 ha.

Lúa hè thu, lúa mùa sớm đang trong giai đoạn mạ - hồi xanh, đẻ nhánh. Đây là giai đoạn rất mẫn cảm với bệnh LSĐ hại lúa.

Theo thông tin từ Phòng nghiên cứu trọng điểm quốc gia về dịch hại di cư, thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), bão nhiệt đới KOGUMA (bão số 2 năm 2021 của nước ta) đã đổ bộ vào đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào sáng ngày 12/6/2021 và tiếp tục di chuyển hướng về khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với trường gió tập trung thích hợp để tập hợp và vận chuyển rầy lưng trắng, môi giới lây truyền bệnh virus gây bệnh LSĐ hại lúa từ đảo Hải Nam, vùng phía Nam tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Trước tình hình trên, để chủ động bảo vệ tốt sản xuất vụ lúa hè thu, vụ mùa 2021, Cục BVTV đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình (khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão KOGUMA) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 9556/ CT-BNN-BVTV ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh LSĐ hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc; Hướng dẫn tại Công văn số 1317/BVTV-TV, ngày 24/5/2018 của Cục BVTV về Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh lùn sọc đen hại lúa.

- Tăng cường điều tra, giám sát mật độ rầy lưng trắng trong bẫy đèn và trên đồng ruộng, nhất là ở các khu vực mới gieo cấy lúa hè thu, lúa mùa 2021. Thu thập mẫu rầy lưng trắng và chủ động giám định nguồn bệnh LSĐ, từ đó làm căn cứ để áp dụng các biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả.

Cục BVTV đề nghị các Trung tâm BVTV vùng bố trí cán bộ tăng cường hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện công tác điều tra, dự báo và giám định mẫu làm cơ sở để chỉ đạo phòng chống bệnh LSĐ.

Các Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, Trung tâm BVTV vùng thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên và những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Cục BVTV để kịp thời xử lý.

Triệu chứng bệnh LSĐ trên lá lúa
BBT (gt)
 
   
Scroll