Đang Online:
850

Đã truy cập:
99.881.389
Liên hệ TT KNQG

Theo dõi và phòng chống sinh vật gây hại cây điều

Cập nhật: 27/12/2018 15:38

Thời gian tháng 1 và tháng 2 là thời điểm cây điều ra hoa, đậu quả và phát triển quả non. Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định đến năng suất, sản lượng và chất lượng của hạt điều. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn cây điều rất mẫn cảm với sự phát sinh và gây hại của bọ xít muỗi và bệnh thán thư, đặc biệt trong điều kiện có mưa trái mùa.

Các tin liên quan:

Để bảo vệ an toàn cho sản xuất điều, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác điều tra phát hiện sinh vật gây hại trên cây điều, nhất là bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại chồi non, hoa và quả non. Nắm chắc thông tin diễn biến thời tiết để chủ động dự báo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời bọ xít muỗi và bệnh thán thư theo quy trình kỹ thuật đã được Cục Bảo vệ thực vật ban hành.

2. Phối hợp với các cơ quan thông tin của Trung ương và địa phương thông báo cập nhật về diễn biến thời tiết, dự báo sinh vật gây hại và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống sớm, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm và xử lý kịp thời theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để bảo vệ an toàn cho sản xuất điều.

3. Báo cáo ngay, trực tiếp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật khi có tình huống phát sinh vượt thẩm quyền hoặc khả năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

BBT (gt)

 
   
Scroll