Đang Online:
1.058

Đã truy cập:
106.693.532
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Cập nhật: 07/03/2019 16:29

Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Công văn số 569/UBND – KTTH, về việc “Triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi”.

Các tin liên quan:

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo: Đối với các huyện, thành phố: Yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải vào cuộc để tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp cấp bách khống chế Dịch tả lợn Châu Phi theo qui định của Luật Thú y, Chỉ thị số 04/CT – TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện khẩn số 1237/CĐ – BNN – TY ngày 22/2/2019 của Bộ NN – PTNT, Văn bản số 4630/UBND – KTN ngày 14/12/2018, Kế hoạch số 288/KH – UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; Tổ chức công tác tuyên truyền cho người dân chăn nuôi trên địa bàn nhận thức đúng đắn về tác hại của dịch bệnh và cách phòng, chống, thực hiện 5 không khi phát hiện có dịch (không dấu dịch, không buôn bán vận chuyển, không giết mổ, không vứt xác lợn chết – bị bệnh, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt làm thức ăn cho lợn); Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Khẩn trương ban hành kịch bản ứng phó, phòng chống dịch trên địa bàn với mọi tình huống có thể xảy ra dịch bệnh; thành lập Tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại tuyến cơ sở theo phân công của các đồng chí trong Ban thường vụ huyện, thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thôn. Riêng đối với các huyện có biên giới với Trung Quốc, có cửa khẩu quốc tế cần chỉ đạo các xã biên giới và các lực lượng có liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với lợn, sản phẩm lợn, người và phương tiện từ Trung Quốc vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách huyện để tổ chức thực hiện các hoạt động phòng và ngăn chăn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, cụ thể: Hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh gây ra; hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ cho các lực lượng tại các chốt kiểm dịch tạm thời (chốt do huyện thành lập); hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn bệnh, nghi bệnh, lợn chết, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu… Trong trường hợp ngân sách huyện không cân đối đủ nguồn để đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tổng hợp báo cáo về tỉnh xem xét hỗ trợ.

Khi phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh phải báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp – PTNT (qua Chi cục Thú y) để tổ chức xử lý ổ dịch theo qui định.

Đối với các Sở, ban ngành của tỉnh: Giao cho Sở Nông nghiệp – PTNT phối hợp với các sở, ngành có liên quan tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn và khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện, thành phố theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời trên trục đường giao thông ra vào địa bàn tỉnh để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn, sản phẩm lợn ra vào địa bàn tỉnh (khi các tỉnh giáp danh có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi); chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn tỉnh tại Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy. Nếu phát hiện lợn bệnh, nghi bệnh, chết…thì lấy mẫu xét nghiệm bệnh và xử lý theo qui định. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch tạm thời tại các tuyến quốc lộ (trừ chốt kiểm dịch Vĩnh Tuy); cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình dịch bệnh cho Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang và các cơ quan truyền thông; duy trì hệ thống bộ máy làm công tác thú y theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT – TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo đúng qui định của Luật Thú y; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kịch bản cho các tình huống dịch bệnh xuất hiện ở các phạm vi khác nhau.

Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang tăng cường thời lượng phát sóng và các chuyên trang về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống…

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll