Đang Online:
240

Đã truy cập:
43.833.761

 

Điện Biên: Chủ động ngăn chặn các sinh vật gây hại trên cây sắn

Những năm gần đây, các bệnh hại trên cây sắn (khoai mỳ) đã xuất hiện và làm ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, sản lượng sắn hàng năm, như bệnh khảm lá sắn đã xuất hiện tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây...

Đồng Tháp: Lão nông “mê” nông nghiệp công nghệ cao

Đi học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm là câu chuyện “thật như đùa” của lão nông Nguyễn Văn Thức (62 tuổi) –...

 

TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN NÔNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG:
VOV1: Thời sự-Chính trị-Tổng hợp VTV1:   Sổ tay nhà nông
VTV2: Bạn nhà nông
 
VOV4: Phát thanh Dân tộc VTV2: Nhịp cầu khuyến nông

Scroll