Membership Membership:
Latest New User Latest: admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 3581
Members Thành viên: 1
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
01: Ánh Nguyet

Trấn Yên (Yên Bái): Sâu róm phá hại 132 ha quế

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trấn Yên, tính đến ngày 22/10, toàn huyện có 132 ha quế bị sâu róm phá hại ở 12 xã, thị trấn. Trong đó, diện tích bị hại...

FAO vinh danh nữ nông dân Việt Nam đầu tiên

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc - cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên vinh danh một nữ nông dân Việt Nam: Bà Phạm Thị Huân (hay còn gọi là bà Ba Huân).

Scroll