Membership Membership:
Latest New User Latest: Công Tùng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 14
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Tổng số:
289148

 

Ninh Thuận: Làm giàu nhờ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Ngày nay, ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt hải sản nhằm tăng năng suất, sản lượng giảm chi phí và sức lao động chân tay là cân thiết. Đây chính là con đường phát triển kinh tế gia đình làm giàu...

  

 

 

TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN NÔNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG:
VOV1: Thời sự-Chính trị-Tổng hợp VTV1: Sổ tay nhà nông
VTV2: Bạn nhà nông
 
VOV4: Phát thanh Dân tộc VTV2: Nhịp cầu khuyến nông

Scroll