Đang Online:
114

Đã truy cập:
41.841.862

 

Các biện pháp hạn chế nguy cơ bùng phát bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp trên tôm

Theo kết quả quan trắc môi trường nguồn nước cấp vùng nuôi tôm nước lợ tại một số tỉnh trọng điểm và kết quả giám sát định kỳ một số yếu tố môi trường nước ao nuôi tôm đã phát hiện sự có mặt của tác...

Phú Thọ: Nông dân trẻ làm giàu từ chăn nuôi

Sinh ra trên miền đất khó Đông Lâm (Hạ Hòa - Phú Thọ), người dân quanh năm chỉ dựa vào đồng áng, không giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa tìm cách đi làm ăn xa hay đi xuất khẩu lao động, anh Đỗ...

 

TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN NÔNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG:
VOV1: Thời sự-Chính trị-Tổng hợp VTV1:   Sổ tay nhà nông
VTV2: Bạn nhà nông
 
VOV4: Phát thanh Dân tộc VTV2: Nhịp cầu khuyến nông

Scroll