• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 22-07-2024, 03:01 (GMT +7)

Phát triển nuôi tôm bền vững, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL

03/07/2024 17:17
Thủy sản

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Phát triển nuôi tôm bền vững, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL” tại Cà Mau

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 67,529,471

Đang Online: 300