Liên hệ TT KNQG
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2014 - 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2015 tại Nam bộ

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2014 - 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2015 tại Nam bộ

Cập nhật: 17:02 - 03/04/2015
Ngày 10/3/2015, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2014 - 2015 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Thu Đông, Mùa 2015 tại Nam bộ”.
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015

Cập nhật: 14:30 - 02/04/2015
Ngày 31/3/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 2588/CT-BNN-TCTL về việc Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015.
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015

Cập nhật: 14:35 - 30/03/2015
Ngày 27/3/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Chỉ thị số 2491/CT-BNN-TCTL về việc Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lụt năm 2015
Công điện khẩn số 2144/ BNN-TY về việc phòng chống dich LMLM và ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới.

Công điện khẩn số 2144/ BNN-TY về việc phòng chống dich LMLM và ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới.

Cập nhật: 09:12 - 17/03/2015
Ngày 13 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện khẩn số 2144/ BNN-TY về việc phòng chống dich lở mồm long móng và ngăn chặn nhập lậu gia súc qua biên giới
Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Cập nhật: 14:15 - 13/03/2015
Ngày 04/3/2015, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 132-KH/ĐU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo đó, nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Bộ, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối và Đại hội XII của Đảng.
Bộ NN&PTNT: Công điện số 1846/CĐ-BNN-TT chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 các tỉnh phía Bắc trong điều kiện thời tiết ấm

Bộ NN&PTNT: Công điện số 1846/CĐ-BNN-TT chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 các tỉnh phía Bắc trong điều kiện thời tiết ấm

Cập nhật: 16:23 - 05/03/2015
Ngày 03/03/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 1846/CĐ-BNN-TT điện Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Bắc về việc chỉ đạo chăm sóc lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 các tỉnh phía Bắc trong điều kiện thời tiết ấm. Nội dung Công điện như sau:
Chỉ thị về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Chỉ thị về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật: 09:56 - 05/02/2015
Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 1257/CT-BNN-TY về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Cập nhật: 14:16 - 21/01/2015
Thông tư số 53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết công tác nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn, chôm chôm.

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết công tác nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn, chôm chôm.

Cập nhật: 17:11 - 08/01/2015
Ngày 07 tháng 01 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 76/TB-BNN-VP thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị Sơ kết công tác nghiên cứu và chỉ đạo phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn, chôm chôm.
Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển Điều bền vững

Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển Điều bền vững

Cập nhật: 15:20 - 05/01/2015
Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 10486/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị phát triển Điều bền vững.
trong tổng số: 15 trang
Scroll