Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT khảo sát 02 điểm triển khai Đề án là HTX Nông nghiệp Phát Tài và HTX Nông nghiệp Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh