leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã ghi nhận và đánh giá hoạt động khuyến nông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh tổng kết công tác năm 2023, và ý kiến đánh giá cũng như đề xuất của các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã ghi nhận và đánh giá hoạt động khuyến nông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Khuyến nông đã luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong đó có một số nội dung mới tham gia trên các mặt trận, lĩnh vực hoạt động của ngành, tiêu biểu như: tập trung vào củng cố và kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở; các chương trình dự án đã tập trung vào những định hướng lớn của Bộ ngay từ đầu năm như kinh tế tuần hoàn, hữu cơ, phát triển ngành nghề nông thôn, tham gia tích cực và hiệu quả các sự kiện lớn như Fesival quốc tế ngành hàng lúa gạo - Hậu Giang 2023; Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023, phối hợp với doanh nghiệp để vừa đào tạo vừa đưa lực lượng khuyến nông nâng cao năng lực ở thị trường quốc tế… Trên cơ sở đó, khuyến nông trung ương đã định hướng được các hoạt động của khuyến nông địa phương, giúp lan toả những chủ trương, định hướng phát triển của ngành tới nông dân. Hệ thống khuyến nông địa phương cũng đã rất nỗ lực, Khuyến nông Quốc gia cần tiếp tục phối hợp để thúc đẩy hoạt động khuyến nông trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh tổng kết công tác năm 2023

Năm 2024, tiếp tục là năm ngành nông nghiệp đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, biến động thị trường, các rào cản mới như: bảo vệ động vật hoang dã, tín chỉ carbon, dinh dưỡng... Đồng thời cũng là năm triển khai tiêu chuẩn, quy chuẩn, mã số vùng trồng, xây dựng vùng nguyên liệu. Vì vậy, đòi hỏi công tác khuyến nông càng cần phải được đẩy mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục đổi mới tư duy, không hài lòng với những gì đã có, sẵn sàng tiếp cận với thách thức, biến thách thức thành cơ hội. Sản xuất nông nghiệp luôn vận động, phát triển thì khuyến nông cũng phải không ngừng vận động và phát triển.

Trước yêu cầu của thực tiễn, với vai trò rất lớn của khuyến nông, Thứ trưởng giao một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, như sau:

- Đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng đa phương thức, đa giá trị. Ngoài hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cần hướng dẫn nông dân kiến thức về kinh tế, thị trường, triển khai dự án, đào tạo huấn luyện, truyền thông … còn phải hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phát triển ngành nghề nông thôn để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng vùng nguyên liệu lớn, định hướng ở những mô hình mới. Tiếp tục xây dựng đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp, thể hiện là cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp.

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển khuyến nông đến 2030 định hướng 2050. Trên cơ sở đó, đề xuất trình cấp có thẩm quyền sửa đổi Nghị định 83/2018/ NĐ-CP về khuyến nông cho phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, mở rộng phạm vi, chức năng hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng ở các địa phương sau 2 năm đầu triển khai, chỉ rõ những điểm làm được và chưa được để kịp thời điều chỉnh. Đặc biệt, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị ngay lực lượng khuyến nông có đủ năng lực tư vấn, giám sát, hướng dẫn đo đạc để đồng hành cùng nông dân thực hiện Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao. Xây dựng các vùng nguyên liệu, chuỗi an toàn thực phẩm có sự tham gia của lực lượng khuyến nông, hướng dẫn nông dân sản xuất an toàn từ “gốc” như nuôi trồng thuỷ sản, trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm OCOP, tín dụng...

Đồng thời, khi triển khai đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, xây dựng các vùng nguyên liệu, các dự án khuyến nông cần kết hợp với đào tạo lực lượng khuyến nông cộng đồng, nâng cao năng lực để xây dựng đội ngũ khuyến nông chuyên nghiệp.

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khuyến nông, số hóa hệ thống khuyến nông, hướng đến xây dựng đề án khuyến nông điện tử.

- Phối hợp với các doanh nghiệp đưa cán bộ khuyến nông đi học tập, kinh nghiệm ở nước ngoài để nâng cao năng lực, trình độ cũng như kỹ năng quản lý sản xuất thực tiễn.

Thực tiễn đã chứng minh sự cần thiết của khuyến nông ở trên khắp các địa bàn trên cả nước, vì vậy khuyến nông các tỉnh cần chú ý định hướng của Bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ, thúc đẩy công tác khuyến nông theo hướng đa phương thức, đa giá trị.

Tiếp tục phát huy kết quả năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phấn đấu đổi mới, sáng tạo, cụ thể hoá hơn nữa các hoạt động ngay từ đầu năm. Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ và kết nối với hệ thống khuyến nông cả nước để triển khai công tác khuyến nông ngày càng đạt được nhiều kết quả nổi bật hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

leftcenterrightdel
 Bà Vũ Thị Hương - Giám đốc TTKN Hà Nội phát biểu tại hội nghị
leftcenterrightdel
 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị

Đỗ Tuấn - Thu Hằng