Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Hệ thống Khuyến nông Việt Nam, trong 6 ngày, từ 21 đến 26 tháng 7 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức đoàn truyền thông giới thiệu các mô hình khuyến nông hiệu quả, mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ,… xây dựng vùng nguyên liệu tập trung tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.