leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo 

Khảo sát các hợp tác xã tham gia Đề án

Trong khuôn khổ Hội thảo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT khảo sát 02 điểm triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”. Tỉnh Trà Vinh có ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia khảo sát.  

Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác tìm hiểu hoạt động hợp tác xã, tổ chức sản xuất, đóng góp của lực lượng khuyến nông cộng đồng tại địa phương. Đại diện hợp tác xã chia sẻ nguyện vọng khi tham gia vào Đề án được tập huấn kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp cả đầu vào và đầu ra nên sản xuất ổn định.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao vai trò hợp tác xã, khuyến nghị bà con sớm tham gia hợp tác xã và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ để hợp tác xã phát triển hơn; lãnh đạo tỉnh cần chú ý phát triển lực lượng khuyến nông cộng đồng tại địa phương, vì đây là lực lượng chính tham gia Đề án.

Thứ trưởng yêu cầu: “Các điểm khảo sát tại Trà Vinh đều đủ điều kiện tham gia Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Tỉnh cần đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của nông dân về áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa giảm phát thải. Đồng thời, đào tạo và chuyển giao công nghệ, xây dựng lực lượng khuyến nông cộng đồng thành lực lượng chính trong phát triển sản xuất lúa phát thải thấp tại Trà Vinh”.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chia sẻ, Trà Vinh có những đặc thù riêng, khác biệt so với một số tỉnh khác do nằm ở cuối nguồn sông Mekong, điều này đòi hỏi sự sắp xếp sản xuất thời vụ một cách linh hoạt và phù hợp. Ông đánh giá vai trò của HTX và khuyến nông cộng đồng rất quan trọng, là các lực lượng giúp nông dân hiểu rõ hơn và tham gia tích cực vào Đề án 1 triệu hec-ta lúa chất lượng cao.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn khảo sát tại HTX Nông nghiệp Phát Tài và HTX Nông nghiệp Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Nhiệm vụ của khuyến nông

Thứ trưởng cho biết, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai đồng loạt các hợp phần của đề án trên các lĩnh vực để nhằm hiện thực hoá đề án tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xác định chủ thể của Đề án là hợp tác xã, trong đó lực lượng trực tiếp phối hợp với hợp tác xã là khuyến nông, vì vậy khuyến nông cơ sở là lực lượng chính tham gia đề án.

Với vai trò, vị trí quan trọng trong thực hiện Đề án, Thứ trưởng đề nghị khuyến nông thực hiện một số nội dung, giải pháp trọng tâm:

- Với vai trò là tổ trưởng tổ truyền thông, tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai đồng loạt và đẩy mạnh công tác truyền thông ngay từ bây giờ để giúp nông dân và cả xã hội hiểu được mục đích của Đề án không chỉ là vì môi trường mà còn là trách nhiệm của người sản xuất, của doanh nghiệp, của cộng đồng và cuối cùng là nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tổ chức tập huấn ToT về ứng dụng quy trình canh tác bền vững cho cán bộ khuyến nông nòng cốt 12 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia đề án để nâng cao nhận thức, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa giảm phát thải; tập huấn và tham quan mô hình về kiến thức kinh tế hợp tác để nâng cao năng lực cho cán bộ chủ chốt của hợp tác xã nông nghiệp.

Tiếp đó là tập huấn, chuyển giao cho hộ trồng lúa và hợp tác xã biện pháp canh tác bền vững, biện pháp xử lý rơm rạ, kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiến thức quản trị, kinh doanh, thị trường, chuyển đổi số.

Hình thành và phát triển lực lượng cán bộ khuyến nông cộng đồng để phối hợp với hợp tác xã rà soát, tổng hợp số liệu để đo đếm tín chỉ các-bon.

- Các địa phương cần rà soát, củng cố, kiện toàn lực lượng khuyến nông ở địa bàn, tập huấn nâng cao năng lực cho tổ khuyến nông cộng đồng. Khuyến cáo bà con sớm tham gia hợp tác xã, cần tham gia ngay từ đầu để hiểu và triển khai Đề án cho kịp thời và đồng bộ. Đồng thời, tham mưu cơ chế chính sách để hỗ trợ kinh phí cho lực lượng khuyến nông cơ sở, hay xây dựng cơ sở hạ tầng…

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, hệ thống khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng chính để thực hiện Đề án

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Để triển khai Đề án, hệ thống khuyến nông, đặc biệt là lực lượng khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng chính trong quá trình thực hiện, đồng hành cùng nông dân, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực và là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp.

Đây là đề án rất lớn, với nhiều nội dung và hoạt động mang tính liên ngành, liên vùng. Vì vậy, cần có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự chủ động vào cuộc của các tỉnh vùng ĐBSCL. Các tỉnh ĐBSCL cần huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, sự đóng góp của các doanh nghiệp và hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, trong đó nội lực là chiến lược quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc TTKNQG phát biểu tại hội thảo

Thu Hằng - Đỗ Tuấn

Xem thêm tin, bài về sự kiện trên các báo:

Báo Nông nghiệp Việt Nam: Bài 1, Bài 2

Báo Dân Việt: Bài 1, Bài 2

Báo Trà Vinh: Bài 1, Bài 2

Báo Nhân dân

Tạp chí điện tử Doanh nghiệp Hội nhập

Thông tấn xã Việt Nam: Bài 1, Bài 2

leftcenterrightdel
Kiện toàn lực lượng KNCĐ để triển khai Đề án trên VTV1 
leftcenterrightdel

Phát huy tối đa vai trò của tổ khuyến nông cộng đồng tại các địa phương trên VTV Cần Thơ