Đang Online:
2.021

Đã truy cập:
73.547.790
Liên hệ TT KNQG
Lời chúc mừng Xuân Bính Thân 2016

Lời chúc mừng Xuân Bính Thân 2016

Cập nhật: 17:04 - 03/02/2016
TTKNQG: Công văn số 45/KN-KHTC đề nghị cung cấp báo giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

TTKNQG: Công văn số 45/KN-KHTC đề nghị cung cấp báo giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cập nhật: 17:09 - 27/01/2016
Ngày 26/1/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 45/KN-KHTC đề nghị cung cấp báo giá giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp
Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị cung cấp thông tin ký hợp đồng khuyến nông năm 2016

Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị cung cấp thông tin ký hợp đồng khuyến nông năm 2016

Cập nhật: 17:06 - 27/01/2016
Ngày 26/1/2016, Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/ thành phố; Các đơn vị tham gia hoạt động Khuyến nông Trung ương cung cấp thông tin ký hợp đồng khuyến nông năm 2016
TTKNQG: Công văn số 02/KN-CNTY ngày 4/01/2016 về tăng tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

TTKNQG: Công văn số 02/KN-CNTY ngày 4/01/2016 về tăng tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người

Cập nhật: 10:04 - 07/01/2016
Ngày 04/01/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 02/KN-CNTY gửi Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh/thành phố; Các đơn vị triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi gia cầm về tăng tăng cường công tác phòng, chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
Công văn số 860/KN-KHTC về việc thực hiện kết luận kiểm toán

Công văn số 860/KN-KHTC về việc thực hiện kết luận kiểm toán

Cập nhật: 16:30 - 03/11/2015
Ngày 16/10/2015, Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 860/KN-KHTC gửi Thủ trưởng các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông; các chủ nhiệm dự án khuyến nông về việc thực hiện kết luận kiểm toán.
Công văn 892/KN-CNTY về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Công văn 892/KN-CNTY về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Cập nhật: 14:49 - 26/10/2015
Ngày 26/10/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Công văn số 892/KN-CNTY gửi Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh/thành phố và các đơn vị triển khai dự án khuyến nông chăn nuôi về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
TTKNQG: Thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản

TTKNQG: Thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản

Cập nhật: 10:20 - 15/09/2015
Ngày 14/9/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành thông báo số 722/TB-KN-KNg về việc bán đấu giá tài sản là: lưới rê đánh cá thử nghiệm của đề tài “Nghiên cứu ứng dụng lưới rê tầng đáy, khai thác cá đáy vùng gò nổi, rạn đáy ngoài khơi miền Trung Việt Nam”
TTKNQG: Công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng  ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016

TTKNQG: Công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016

Cập nhật: 10:46 - 13/08/2015
Ngày 12/8/2015, TTKNQG có công văn số 585/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016 gửi TT Khuyến nông các tỉnh/Thành phố về đăng ký chủ đề tập huấn khuyến nông năm 2016
TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

TTKNQG: Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý

Cập nhật: 16:55 - 10/06/2015
Ngày 29/5/2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 339/KN-TCHC thông báo về kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý năm 2015
TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

TTKNQG: Công văn số 229/KN- ĐTHL ngày 17/4/2015 về giảng viên và tài liệu tập huấn các lớp ToT năm 2015

Cập nhật: 15:37 - 05/05/2015
Thực hiện Quyết định số 5783/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2014 về phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí nhiệm vụ thường xuyên năm 2015 và Quyết định số 42/QĐ-KN-KHTC ngày 30/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc phân bổ nội dung và kinh phí nhiệm vụ đào tạo huấn luyện năm 2015 (đợt 1);
trong tổng số: 17 trang
 
   
Scroll