Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 15
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Hòa Bình: Thơm ngon dưa bở vào mùa

Những ngày này trên địa bàn xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) lại tập nập cho một vụ dưa bở mới. Theo người dân cho biết thì năm nay giá dưa bở vẫn đang giữ ở mức cao. Nếu như đầu vụ các hộ xuất...

 
   
Scroll