Liên hệ TT KNQG
Quảng Ngãi: Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh…

Quảng Ngãi: Quyết định 30/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh…

Cập nhật: 11:03 - 01/07/2014
Ngày 24/6/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 30/2014/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh...
Cà Mau: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Cà Mau: Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Cập nhật: 11:22 - 01/06/2014
Ngày 16/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định số 11/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh
Tây Ninh: Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tây Ninh: Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 14:13 - 30/05/2014
Ngày 13/5/2014, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND quy định mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Hậu Giang: Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh…

Hậu Giang: Quyết định 24/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh…

Cập nhật: 11:16 - 23/10/2013
Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định số 24/2013/QĐ-UBND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh...
Hà Nội: Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố...

Hà Nội: Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 05/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố...

Cập nhật: 10:00 - 15/03/2013
Ngày 05 tháng 3 năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND Quy định "Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hà Giang: Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Hà Giang: Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 14:17 - 01/03/2013
Ngày 22/1/2013, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 200/2013/QĐ-UBND Quy định về chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015
Lai Châu: Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lai Châu: Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Cập nhật: 14:13 - 23/01/2013
Ngày 28/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quyết định số 46/2012/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh...
Bình Dương: Quyết định 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương

Bình Dương: Quyết định 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 16:39 - 01/11/2012
Ngày 31/10/2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 48/2012/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách Nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh
trong tổng số: 2 trang
 
   
Scroll