Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2024 hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cao hơn trung bình mọi năm trước đây và cao hơn năm 2023. Thời gian qua nhiều nơi trên cả nước đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.