Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Diễn đàn KN@NN chủ đề “Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên” vào ngày 23-24/5/2024 với sự tham gia 200 đại biểu, trong đó có khoảng 120 nông dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Để tăng cường hiệu quả tuyên truyền, giúp nông dân có thể thấy rõ hiệu quả của ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa, ngày 26-28/4/2024, Ban tổ chức diễn đàn đã thực hiện mô hình trình diễn cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa tại 2 HTX Đức Chánh và Đức Tân, huyện Mộ Đức (thời điểm 25-30 ngày trước ngày tổ chức diễn đàn). Hiện, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn hướng dẫn các HTX chăm sóc lúa ruộng mô hình, đồng thời hướng dẫn các HTX và bà con nông dân kỹ thuật làm đất để trình diễn cơ giới hoá trong sản xuất lúa phục vụ công tác tổ chức Diễn đàn “Ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”. Ruộng mô hình sẽ được theo dõi các chỉ tiêu trong suốt vụ sản xuất để đánh giá kết quả vào cuối vụ.