Liên hệ TT KNQG
Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020

Cập nhật: 15:11 - 13/11/2015
Hội nghị tổng kết khuyến nông 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/11/2015...
Báo cáo tổng kết hoạt động 20 năm (1993- 2013) và định hướng phát triển đến năm 2020

Báo cáo tổng kết hoạt động 20 năm (1993- 2013) và định hướng phát triển đến năm 2020

Cập nhật: 14:12 - 27/02/2013
Hội nghị tổng kết hoạt động 20 năm (1993- 2013) và định hướng phát triển đến năm 2020 của hệ thống khuyến nông Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 27/02/2013...
Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2010 và định hướng năm 2011

Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2010 và định hướng năm 2011

Cập nhật: 13:45 - 14/01/2011
Hội nghị khuyến nông toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị định 56/2005/NĐ-CP và triển khai Nghị đinh 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông, tổng kết công tác khuyến nông năm 2010 và định hướng năm 2011...
 Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông khuyến ngư năm 2009 và định hướng 2010

Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông khuyến ngư năm 2009 và định hướng 2010

Cập nhật: 11:51 - 21/12/2009
(Hội nghị tổng kết hoạt động Khuyến nông - Khuyến ngư năm 2009 và giao kế hoạch năm 2010 tại Tp. Nha Trang (Khánh Hòa), ngày 21 tháng 12 năm 2009).
Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông - khuyến ngư giai đoạn 1993-2008 và định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020

Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông - khuyến ngư giai đoạn 1993-2008 và định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020

Cập nhật: 14:04 - 19/12/2008
Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động khuyến nông - khuyến ngư Việt Nam 1993-2008 và định hướng hoạt động giai đoạn 2009-2020...
trong tổng số: 1 trang
Scroll