• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 28-05-2024, 11:58 (GMT +7)

Hiệu quả mô hình nuôi biển ứng dụng công nghệ lồng nhựa HDPE thân thiện với môi trường

07/05/2024 09:56
Thủy sản

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 66,180,088

Đang Online: 297