Liên hệ TT KNQG
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 11/2020

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 11/2020

Cập nhật: 10:38 - 30/10/2020
Trong tháng 11 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
Công văn 688/KN-TCHC về việc báo cáo tình hình hoạt động khuyến nông năm 2020

Công văn 688/KN-TCHC về việc báo cáo tình hình hoạt động khuyến nông năm 2020

Cập nhật: 15:41 - 21/10/2020
Thực hiện kế hoạch khuyến nông trung ương năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia dự kiến tổ chức Hội nghị giao ban khuyến nông trong tháng 11/2020.
Trung tâm KNQG: Công văn 581/KN-TCHC ngày 02/10/2020 về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông

Trung tâm KNQG: Công văn 581/KN-TCHC ngày 02/10/2020 về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông

Cập nhật: 13:30 - 02/10/2020
Ngày 02/10/2020, Trung tâm KNQG ban hành công văn số 581/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông/ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các tỉnh/thành phố về việc cung cấp số liệu cán bộ khuyến nông...
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 10/2020

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 10/2020

Cập nhật: 16:34 - 29/09/2020
Trong tháng 10 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
Công văn số 506/KN-TTTT về việc thực hiện Chỉ thị 6257 của Bộ trưởng về tăng cường sản xuất vụ Đông 2020

Công văn số 506/KN-TTTT về việc thực hiện Chỉ thị 6257 của Bộ trưởng về tăng cường sản xuất vụ Đông 2020

Cập nhật: 09:36 - 17/09/2020
Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 6257/CT-BNN-TT về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 6257). Ngày 16/9/2020, TTKNQG ban hành công văn số 506/KN-TTTT về việc thực hiện Chỉ thị 6257 của Bộ trưởng về tăng cường sản xuất vụ Đông 2020.
Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL ban hành nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông

Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL ban hành nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông

Cập nhật: 11:01 - 01/09/2020
Ngày 25/8/2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-KN-ĐTHL Nguyên tắc hợp tác công tư trong hoạt động khuyến nông
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 9/2020

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 9/2020

Cập nhật: 14:35 - 24/08/2020
Trong tháng 9 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng  8/2020

Thông báo lịch sự kiện khuyến nông tháng 8/2020

Cập nhật: 14:43 - 05/08/2020
Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức các sự kiện sau:
trong tổng số: 20 trang
 
   
Scroll