Đang Online:
641

Đã truy cập:
96.682.363
Liên hệ TT KNQG
Thông tư 75/2019/TT-BTC  quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông

Cập nhật: 09:39 - 07/11/2019
Ngày 4/11/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...

Thông tư số 68/2012/TT-BTC quy định về việc đấu thầu...

Cập nhật: 16:47 - 01/08/2012
Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
Bộ Tài chính: Công văn 17068/BTC-QLTS hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Bộ Tài chính: Công văn 17068/BTC-QLTS hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Cập nhật: 15:22 - 21/12/2011
Ngày 15/12/2011, Bộ Tài chính ban hành công văn số 17068/BTC-QLTS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.
Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt dộng khuyến nông

Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt dộng khuyến nông

Cập nhật: 14:51 - 15/11/2010
Ngày 15 tháng 11 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Bộ Tài chính đã ban hành thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 10:03 - 30/06/2010
Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 962/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020...
Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

Cập nhật: 10:09 - 19/05/2010
Ngày 17/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá. Theo đó, điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu là: có nguồn gốc hợp pháp; có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên; có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến...
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

Cập nhật: 15:02 - 08/01/2010
Ngày 08/01/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.
 Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Cập nhật: 15:31 - 30/11/2009
Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước...

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước...

Cập nhật: 11:41 - 20/04/2009
Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Cập nhật: 11:44 - 29/12/2008
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

Cập nhật: 11:42 - 24/12/2008
Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn
trong tổng số: 2 trang
 
   
Scroll