Đang Online:
3.299

Đã truy cập:
74.056.342
Liên hệ TT KNQG
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 10:03 - 30/06/2010
Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 962/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020...
Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá

Cập nhật: 10:09 - 19/05/2010
Ngày 17/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2010/NĐ-CP về nhập khẩu tàu cá. Theo đó, điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu là: có nguồn gốc hợp pháp; có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên; có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến...
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông

Cập nhật: 15:02 - 08/01/2010
Ngày 08/01/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông.
 Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Cập nhật: 15:31 - 30/11/2009
Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước...

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước...

Cập nhật: 11:41 - 20/04/2009
Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 của Ngân hàng Nhà nước quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Cập nhật: 11:44 - 29/12/2008
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo
Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

Cập nhật: 11:42 - 24/12/2008
Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn
trong tổng số: 2 trang
 
   
Scroll