Ngày 22/11, bức tranh gạo với chủ đề 'Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay' được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là bức tranh lớn nhất Việt Nam làm từ gạo ST25.