• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ hai, ngày 27-03-2023, 06:34 (GMT +7)

Khuyến nông cộng đồng - Cần tiếp tục nhân rộng

Khuyến nông cộng đồng - Cần tiếp tục nhân rộng

Ngày 23/3/2023 tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả hoạt động của Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”.

Triển khai hoạt động tổ chức khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững FSC, PESC, VFSC vùng Duyên hải miền Trung

Triển khai hoạt động tổ chức khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững FSC, PESC, VFSC vùng Duyên hải miền Trung

Toạ đàm “Tham vấn ý kiến xây dựng quy chế hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng” tại Đắk Nông

Toạ đàm “Tham vấn ý kiến xây dựng quy chế hoạt động Tổ Khuyến nông cộng đồng” tại Đắk Nông

Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng

Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng

Toạ đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng” tại Gia Lai

Toạ đàm “Trao đổi kinh nghiệm xây dựng quy chế hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng” tại Gia Lai

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng vùng nguyên liệu và Đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 Bộ Nông nghiệp và PTNT

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia