• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ tư, ngày 04-10-2023, 05:56 (GMT +7)

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2022

Năm 2022, ngành nông nghiệp, nông thôn triển khai thực hiện kế hoạch trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra bất thường, nghiêm trọng, như: hạn hán, lũ lụt, mưa đá, sạt lở, xâm nhập mặn...;

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2020

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động khuyến nông năm 2016

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia