• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ ba, ngày 06-06-2023, 02:24 (GMT +7)

Bắc Ninh Diễn đàn Khuyến nông  Nông nghiệp Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Bắc Ninh: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn

Ngày 25/5/2023, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn”.

Tuyên Quang Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi cá lồng trên sông, hồ

Tuyên Quang: Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi cá lồng trên sông, hồ"

Hà Giang Diễn đàn Khuyến nông  Nông nghiệp “Phát triển chè hữu cơ gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm các tỉnh miền núi phía Bắc”

Hà Giang: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Phát triển chè hữu cơ gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm các tỉnh miền núi phía Bắc”

Lâm Đồng Diễn đàn KN NN “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”

Lâm Đồng: Diễn đàn KN@NN “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”

Quảng Ninh Diễn đàn Khuyến nông  Nông nghiệp chủ đề “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển bền vững”

Quảng Ninh: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề: “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển bền vững”

Quảng Trị Diễn đàn Khuyến Nông  Nông Nghiệp Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu

Quảng Trị: Diễn đàn Khuyến Nông @ Nông Nghiệp: Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu gỗ phục vụ ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu

Sơn La Diễn đàn Khuyến nông  Nông nghiệp “Giải pháp phát triển mối liên kết bền vững vùng nguyên liệu cây ăn quả các tỉnh miền núi phía Bắc”

Sơn La: Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp “Giải pháp phát triển mối liên kết bền vững vùng nguyên liệu cây ăn quả các tỉnh miền núi phía Bắc”

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia