• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Chủ nhật, ngày 24-09-2023, 12:34 (GMT +7)

Quảng Ngãi Những nét mới trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhiệm kỳ 2018 - 2023

Quảng Ngãi: Những nét mới trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhiệm kỳ 2018 - 2023

Hơn 30 năm phát động, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong tổ chức Hội Nông dân các cấp, được đông đảo hội viên nông dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng và xem đây là tiêu chí thi đua trong hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở.

Đà Nẵng Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang

Đà Nẵng: Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang

Cao Bằng Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ thể đăng ký tham gia chu trình OCOP năm 2023

Cao Bằng: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ thể đăng ký tham gia chu trình OCOP năm 2023

Độc đáo mật ong rừng ngập mặn nơi cửa biển

Độc đáo mật ong rừng ngập mặn nơi cửa biển

An Giang Ý Đảng lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới tại thị xã vùng biên

An Giang: Ý Đảng lòng dân trong xây dựng Nông thôn mới tại thị xã vùng biên

Lào Cai Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy dịch vụ du lịch của Sa Pa

Lào Cai: Sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy dịch vụ du lịch của Sa Pa

Xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Lào Cai Nông dân Liêm Phú nỗ lực chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp - nền tảng xây dựng làng xã thông minh

Lào Cai: Nông dân Liêm Phú nỗ lực chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp - nền tảng xây dựng làng/xã thông minh

Một số khó khăn trong nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP Lào Cai

Một số khó khăn trong nâng hạng sao cho các sản phẩm OCOP Lào Cai

An Giang Chi hội nông dân ấp Tân Lợi nỗ lực xây dựng nông thôn mới

An Giang: Chi hội nông dân ấp Tân Lợi nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp Chia sẻ kinh nghiệm từ phong trào Làng mới

Đồng Tháp: Chia sẻ kinh nghiệm từ phong trào Làng mới

Khuyến nông Yên Bái với công tác xây dựng nông thôn mới

Khuyến nông Yên Bái với công tác xây dựng nông thôn mới

Bình Định Phù Cát chạm đích huyện nông thôn mới

Bình Định: Phù Cát chạm đích huyện nông thôn mới

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia