• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ sáu, ngày 01-12-2023, 10:09 (GMT +7)

Hội thảo Tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Hội thảo: Tầm nhìn và đối thoại PPP ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Học tập kinh nghiệm về thúc đẩy cây trồng an toàn tại Nhật Bản

Học tập kinh nghiệm về thúc đẩy cây trồng an toàn tại Nhật Bản

TTKNQG Văn phòng JICA Việt Nam thăm và đánh giá mô hình dự án tại thành phố Hà Nội

TTKNQG: Văn phòng JICA Việt Nam thăm và đánh giá mô hình dự án tại thành phố Hà Nội

Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Định hướng Chiến lược của Nhóm công tác PPP ngành hàng Lúa gạo Việt Nam

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

TTKNQG Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025

TTKNQG: Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025

Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư PPP trong hoạt động khuyến nông

Hội thảo quốc tế về hợp tác công – tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông

Hội thảo “Chương trình hành động sản xuất sử dụng nông sản hữu cơ Quế Lâm theo tiêu chuẩn VietGAP” và lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Tập đoàn Quế Lâm

Hội thảo “Chương trình hành động sản xuất sử dụng nông sản hữu cơ Quế Lâm theo tiêu chuẩn VietGAP” và lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Tập đoàn Quế Lâm

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia