A Còng - Thương hiệu của Khuyến nông

"A Còng" - Thương hiệu của Khuyến nông

Ngày nay, khi nói đến Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp thì từ bà con nông dân, cán bộ khuyến nông đến các nhà quản lý, nhà khoa học nông nghiệp đều hiểu đó là một thương hiệu trong hoạt động thông tin tuyên truyền của khuyến nông rất quen thuộc và hữu ích với nhà nông. Để xây dựng được thương hiệu đó có sự chung sức của hệ thống khuyến nông cả nước, sự hỗ trợ đắc lực của các nhà khoa học, nhà quản lý và quan trọng nhất là sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân trên mọi miền Tổ quốc.

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia

Đã truy cập: 66,836,880

Đang Online: 490