Kênh xáng Xà No là công trình đường thủy kỳ vỹ, nối từ Hậu Giang về Cần Thơ, từ lâu, dòng kênh này được ví như con đường lúa gạo của vùng Tây sông Hậu.