Cuối năm, những vườn cà phê Arabica, Moka, Yellow BourBon ở vùng Cầu Đất bước vào giai đoạn chín nên khắp triền đồi người dân hối hả thu hoạch.