Vị thế ngành lúa gạo Việt Nam đang được củng cố và nâng cao,  không chỉ từ những con số ấn tượng về sản lượng và giá trị xuất khẩu trong những năm gần đây.