Mạnh dạn chuyển đổi đất màu kém hiệu quả sang trồng giống dưa lưới hoàng kim trong nhà màng đã giúp gia đình ông Trần Đình Quang ở thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.