Đến thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) hỏi người dân chợ 'chồm hổm' ai cũng biết, đây là khu chợ bán nông sản mang vẻ đẹp đặc biệt của màu sắc và sự ngay ngắn.