Quyết định 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương 

Nội dung định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông lĩnh vực Trồng trọt

Danh mục các định mức kèm theo QĐ 663/QĐ-BNN-KN

STT

Nội dung định mức

1.

Mô hình sản xuất ngô sinh khối

2.

Mô hình ứng dụng phân hữu cơ Nano trong sản xuất lúa và rau

2.1

Ứng dụng phân hữu cơ Nano trong sản xuất lúa

2.2

Ứng dụng phân hữu cơ Nano trong sản xuất bắp cải, súp lơ an toàn

2.3

Ứng dụng phân hữu cơ Nano trong sản xuất cải ăn lá các loại an toàn

3.

Mô hình ứng dụng giá thể để sản xuất rau, quả

3.1

Ứng dụng giá thể để sản xuất dưa thơm (dưa vân lưới, dưa vàng,...)

3.2

Ứng dụng giá thể để sản xuất dưa chuột

3.3

Ứng dụng giá thể để sản xuất cà chua

4.

Mô hình sản xuất măng tây theo hướng hữu cơ

5.

Mô hình nhân giống lạc

6.

Mô hình sản xuất lạc

7.

Mô hình trồng, thâm canh nhãn, vải theo GAP/VietGAP

8.

Mô hình trồng, thâm canh xoài theo GAP/VietGAP

9.

Mô hình trồng, thâm canh mít theo GAP/VietGAP

10.

Mô hình trồng, thâm canh chôm chôm theo GAP/VietGAP

11.

Mô hình trồng, thâm canh sầu riêng theo GAP/VietGAP

12.

Mô hình trồng, thâm canh măng cụt theo GAP/VietGAP

13.

Mô hình trồng, thâm canh bơ theo GAP/VietGAP

14.

Mô hình vườn ươm sản xuất cây giống chanh leo sạch bệnh

15.

Mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ từ năm thứ 4 trở đi

16.

Mô hình trồng chè theo hướng hữu cơ

17.

Mô hình thâm canh cà phê theo hướng hữu cơ từ năm thứ 4 trở đi

18.

Mô hình trồng mới, trồng thay thế điều

19.

Mô hình thâm canh điều thời kỳ kinh doanh từ năm thứ 5 trở đi

 

* Quyết định 3758/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/9/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Trồng trọt - BVTV  kèm theo QĐ 3758/QĐ-BNN-KHCN:

STT

Nội dung định mức

1.

Trồng thâm canh cỏ làm thức ăn chăn nuôi

2.

Mô hình chế biến cỏ bằng phương pháp ủ chua;

3.

Mô hình trồng thâm canh chè trung du, PH1 tại các tỉnh phía Bắc

4.

Mô hình thâm canh chè theo hướng VIETGAP

 

Quyết định 2611/QĐ-BNN-KHCN ngày 10/7/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Trồng trọt - BVTV kèm theo QĐ 2611/QĐ-BNN-KHCN:

STT

Nội dung định mức

1.

Mô hình trồng cây che bóng, cây trồng xen và thâm canh vườn cà phê chè bị ảnh hưởng bởi sương muối tại các tỉnh Tây Bắc

2.

Mô hình trồng cây che bóng và thâm canh cà phê chè thời kỳ kinh doanh tại các tỉnh Tây Bắc

3.

Mô hình trồng thâm canh dâu lai

4.

Mô hình nuôi tằm con tập trung (từ trứng đến hết tuổi 3)

5.

Mô hình nuôi tằm lớn (từ tuổi 4 đến kết thúc thu hoạch kén)

 

Quyết định 1188/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/3/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Trồng trọt - BVTV kèm theo QĐ 1188/QĐ-BNN-KHCN:

STT

Nội dung định mức

1.

Mô hình trồng cỏ ngọt

2.

Mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vinh từ chế phẩm Biotech Japan EM

3.

Mô hình sản xuất hoa cúc

 

Quyết định 1035/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/3/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Trồng trọt - BVTV kèm theo QĐ 1035/QĐ-BNN-KHCN:

STT

Nội dung định mức

1.

Mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP

2.

Mô hình thâm canh xoài theo GAP (thay mới theo Quyết định 663/QĐ-BNN-KN)

3.

Mô hình trồng thâm canh dứa Queen

4.

Mô hình thâm canh chanh leo theo GAP

5.

Mô hình tái canh cà phê chè.

 

Quyết định 429/QĐ-BVTV-KH ngày 10/3/2020 của Cục Bảo vệ thực vật Ban hành định mức vật tư, thiết bị, nhân công để nhân nuôi bọ đuôi kìm và ong ký sinh phục vụ phòng chống bọ cánh cứng hại rùa.

Quyết định 724/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/3/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Trồng trọt - BVTV kèm theo QĐ 724/QĐ-BNN-KHCN:

STT

Nội dung định mức

1.

Tái canh cà phê chè (Hủy bỏ theo Phụ lục 3 Quyết định 1035/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/3/2020)

2.

Thâm canh chè hữu cơ (thay mới theo Quyết định 663/QĐ-BNN-KN)

3.

Thâm canh hồ tiêu thời kỳ kinh doanh

4.

Trồng, thâm canh cam, quýt theo GAP

5.

Phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng biện pháp sinh học

6.

Sản xuất lạc tại các tỉnh Nam Trung Bộ

7.

Sản xuất vừng tại các tỉnh Nam Trung Bộ

8.

Sản xuất ngô sinh khối tại các tỉnh Nam Trung Bộ

9.

Sản xuất hoa hồng

10.

Sản xuất hoa đồng tiền chậu

11.

Sản xuất hoa ly ly chậu

12.

Sản xuất cải xanh ăn lá các loại an toàn

13.

Sản xuất rau cải cúc an toàn cho các tỉnh Nam bộ

14.

Sản xuât súp-lơ (trắng), bắp cải an toàn

15.

Sản xuất su hào chính vụ an toàn

16.

Sản xuất dưa chuột, mướp đắng an toàn

17.

Sản xuất cà rốt an toàn

18.

Trồng, thâm canh thanh long giàn chữ T theo GAP

* Quyết định 5376/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/12/2014

* Quyết định 5549/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/12/2014

* Quyết định 5207/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015

* Quyết định 5336/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2016 (pl-qd5336-lualaif1.pdfpl-qd5336-donggieng.pdf)

* Quyết định 2786/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/06/2017