• 024.3711265
  • tthlknqg@gmail.com

Thứ sáu, ngày 24-03-2023, 03:50 (GMT +7)

Bộ NN PTNT Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Bộ NN&PTNT: Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023

Ngày 14/2/2023, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi viết với đề tài “Công chức, viên chức, người lao động với khát vọng cống hiến”.

Công tác Đảng

Bộ NN và PTNT Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ TW

Bộ NN và PTNT: Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW

Công tác Công đoàn

Tọa đàm và trưng bày “Sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, tiêu chuẩn và chất lượng, con đường Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới”

Tọa đàm và trưng bày “Sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, tiêu chuẩn và chất lượng, con đường Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới”

Hội thi “Cắt tỉa, xếp đặt củ, quả nghệ thuật”

Hội thi “Cắt tỉa, xếp đặt củ, quả nghệ thuật”

Công đoàn Trung tâm KNQG đoạt hai giải tại Hội thi do Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức

Công đoàn Trung tâm KNQG đoạt hai giải tại Hội thi do Công đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức

Công tác Đoàn TN

“Tuổi trẻ Bộ NN PTNT chung tay xây dựng nông thôn mới”

“Tuổi trẻ Bộ NN&PTNT chung tay xây dựng nông thôn mới”

Tọa đàm Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Tọa đàm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phiên chợ Khuyến Nông
Sự kiện khuyến nông
ĐIỂM TIN NN TRÊN MỘT SỐ BÁO
KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT
KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
KỸ THUẬT THỦY SẢN
KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP

Bạn đọc quan tâm

© 2021 Bản quyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia