DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

I. Ban Giám đốc
 

STT

Họ tên

Điện thoại

Email

1.

Giám đốc

Lê Quốc Thanh

CQ: 024.37711293

DĐ: 0912 338 697

lequocthanh_vaas@yahoo.com.vn

thanhlq.kn@mard.gov.vn

2.

Phó Giám đốc

Hoàng Văn Hồng

CQ:024.37711164

DĐ:0904 323330

hoanghongkn@gmail.com
3. 

Phó Giám đốc

Lê Minh Lịnh 

CQ: 024.37282483

DĐ: 0912 309246 

 linhkhcn@gmail.com 

 

II. Phòng, bộ phận trực thuộc

STT

Họ tên

Điện thoại

Email

 

Phòng Tổ chức, Hành chính

024.37715294

tochucknqg@gmail.com

1.

Nguyễn Bá Tiến - Trưởng phòng

0983 655340

tienknqg@yahoo.com

 2. Nguyễn Quang Hạnh - P. trưởng phòng 0989 364591  quanghanh.knknqg@gmail.com 
 3. Võ Thị Hồng - P. trưởng phòng  0977 328798 hongkt_05@yahoo.com 

4.

Nguyễn Thị Thơm

0974 481418

thomknvn@yahoo.com

5.

Văn Thị Thanh Thủy

0912 255882

vanthanh_thuy@yahoo.com

6.

Đặng Hương Giang

0912 934356

giangty2002@yahoo.com

7. Nguyễn Công Tùng 0912 705864 dongphuchoaithu@gmail.com

8.

Đỗ Văn Thái

0936 061272

anhthaiqn@yahoo.com

9.

Phùng Đức Dư

0912 755718

 

10.

Hoàng Văn Anh

0973 356093

 

11. Phạm Văn Luyến 0988 952623 luyenphamvan28@gmail.com
12. Phùng Thị Kiều Oanh 0983 436078 kieuoanhbavi97@gmail.com

 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

024.37711165

024.37282484

kehoachknqg@gmail.com

1.

Lương Tiến Khiêm - Trưởng phòng

0913 074079

ltkhiemnaec@gmail.com

2.

Bùi Thị Tố Liên - P. Trưởng phòng

0912 020804

lienknqg@gmail.com

3.

Nguyễn Thị Thiều Nga - P. Trưởng phòng

0904 256300

linhnga2005@yahoo.com.vn

4.

Lưu Văn Tơn

0988 096823

luuton2002@yahoo.com

 5.  Nguyễn Đăng Chung - Kế toán trưởng 0989 151981 chungthuy121@gmail.com 

6.

Phạm Thị Hà

0986 737893

haknqg@gmail.com

7.

Nguyễn Thị Châu Quế

0985 868719

quentc86@gmail.com

8.

Đào Phương Thuý

0988 091892

daophuongthuy82@yahoo.com

9. Nguyễn Thị Châm 0979 216877 nguyengiangcham@gmail.com
 10. Bùi Thị Thu Hiền  0943 292616  hienbtt.knqg@gmail.com 

 

Phòng Đào tạo huấn luyện

024.37282489

024.37282483

daotao.knqg@gmail.com

1.

Nguyễn Viết Khoa - Trưởng phòng

0914 369288

vietkhoanaec@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Thanh Huyền - P. Trưởng phòng

0988 886225

thanhhuyenkn@gmail.com

3.  Nguyễn Đức Hải - P. Trưởng phòng  0983 611360  duchaikl@gmail.com 

4.

Đinh Hải Đăng

0912 268939

hdd_nafec@yahoo.com.vn

5.

Nguyễn Thị Yến 0973 515897 yennguyen3890@gmail.com

 

Phòng Thông tin và Truyền thông

024.37711265

024.37282485

tthlknqg@gmail.com

1.

Đỗ Phan Tuấn - Trưởng phòng

0936 367267

dotuankn@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Thu Hằng - P. Trưởng phòng

0974 724146

nguyenthuhang.mofi@gmail.com

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - P. Trưởng phòng  0352 627668 anhnguyet.bn@gmail.com 

4.

Đặng Thị Thúy Hiên

0913 011690

thuyhiendntm@yahoo.com

5.

Nguyễn Thu Hằng

0983 579983

hangyellow@yahoo.com

6.

Đỗ Thị Việt Oanh

0915 546588

vietoanh199@gmail.com

7.

Lữ Thị Thu Hồng

0915 669299

luthu_hong@yahoo.com

8.

Vũ Hải Yến

0368 077388

vuhaiyenmtcn@gmail.com

9.

Nguyễn Thị Sâm

0976 394818

samnguyenthinln@gmail.com

 

Phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp

024.37711162

024.37282486

kntrongtrotquocgia@yahoo.com

1.

Nguyễn Doãn Hùng - P. Trưởng phòng

0983 668 367

hung.dachong08@gmail.com

2.

Nguyễn Huy Thuấn - P. Trưởng phòng

0982187799

nguyenhuythuan@yahoo.com

3. Phạm Thanh Thủy 0813 867979 thuyptnn@gmail.com

4.

Trần Thị Diệu

0971 802040

dieu2009@googlemail.com

5.

Hoàng Thu Linh

0983 146089

linhknqg@gmail.com

6. Nguyễn Thị Kim Anh 0988 813605 kimanhk6tt@gmail.com
7. Dương Xuân Tuấn 0989 087639 duongxuantuan921995@gmail.com

 

Phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y

024.37711161

phongkncn@yahoo.com

1.

Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng

0944 870668

hai.tuaf@gmail.com

2.

Nguyễn Văn Hưởng - P. Trưởng phòng

0913 535119

vanhuongdvm@gmail.com;

vanhuong_knqg@yahoo.com.vn

3.

Nguyễn Duy Điều

0912 784092

duydieu70@gmail.com

4. Trần Thị Thu Hiền 0982 261138 tranhien.knqg@gmail.com
5. Phạm Thùy Linh 0968 083915 thuylinh175@gmail.com
6. Bùi Quang Huy  0931 320335  

 

Phòng Khuyến ngư

024.37282481

 

1.

Đặng Xuân Trường - Trưởng phòng

0989 685838

xuantruongnafec@gmail.com

2.

Lê Ngọc Quân - P. Trưởng phòng

0982 442823

quanleknqg07@gmail.com

3. Nguyễn Đức Bình 0986 537885 binhknknhp@gmail.com

4.

Tăng Thị Mỹ Trang

0987 622078

mytrangait@gmail.com

5. Lê Bá Vấn 0586 869968 vanlb.knqg@gmail.com
  Phòng Tư vấn và Hợp tác quốc tế     
1.   Hoàng Tuyển Phương - P. Trưởng phòng phụ trách 0982 585568  hoangphuong.vaas@gmail.com 
2.   Đỗ Đà Giang - P. Trưởng phòng   0948 262228 giangafu@gmail.com  
3.   Đào Thanh Hương 0918 026184  daohuong842010@gmail.com 
4.   Ngô Tuyết Lan  0389 909197 ntuyetlan.97@gmail.com 

 

Văn phòng thường trực tại Nam Bộ

028.38279206

Địa chỉ: 135 Pasteur, phường 6, Quận 3, TP. HCM

1.

Doãn Văn Chiến - Trưởng văn phòng

0982 010889

doanchienbp@yahoo.com

2.

Nguyễn Văn Bắc - P. Trưởng văn phòng

0918 357683

backnqg@yahoo.com.vn

3.

Lê Thị Phương Vân

0982 999024

phuongvan024@yahoo.com.vn

4. Hà Thị Tuyết 0972 321559 hathituyet.cb@gmail.com

 

Văn phòng thường trực tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

0262.3832857

0262.3832855

Địa chỉ: Km số 7 xã Hòa Thắng, Tp. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk

1. Đặng Bá Đàn - Phó trưởng văn phòng phụ trách 0914 058177 dangbadan2007@yahoo.com
2. Nguyễn Thị Thúy Vân - Phó trưởng văn phòng 0982 343453 vanbmt8@yahoo.com.vn

3.

Phạm Thị Như Ý

0935 103638

phamnhuy@yahoo.com.vn

4.

Nguyễn Văn Tâm

0905 149900

tamknqg@gmail.com

5.

Đặng Thị Minh Huế

0948 939879

minhhuets@yahoo.com

6. Bùi Quang Vinh 0982 986468 quangvinhwasi@gmail.com