Đến thời điểm này, chỉ tính riêng trên địa bàn huyện Bảo Yên, Lào Cai dã có 60 ha quế bị sâu gây hại. Trong đó, 10 ha tại xã Vĩnh Yên, 50 ha tại xã Xuân Hòa. Sâu cũng đang gây hại mạnh tại một số huyện khác như Bảo Thắng, Bắc Hà nhưng chưa có thống kê cụ thể.

Sâu đo hại quế không quá nguy hiểm nhưng nếu không phun phòng trừ kịp thời để sâu gối lứa, ăn trụi toàn bộ diện tích lá mới mọc sẽ làm cây suy yếu, dẫn đến chết cây.

Để chủ động phòng trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu đo gây ra trên cây quế, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai lưu ý bà con áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sau:

* Đối với bướm trưởng thành: Dùng bẫy đèn bằng cách thắp điện sáng từ 19 - 22 giờ ở những khu vực có sâu đo gây hại, chúng sẽ bay đến, dùng vợt bắt đem tiêu diệt.

* Đối với sâu non: Phun khi sâu tuổi nhỏ, sâu còn đang co cụm thành ổ. Sử dụng một số loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, nội hấp mạnh như: Vimatox 5SG, Comdagold 10G, Dylan 5 WG, Gà nòi 95SP.. phun trừ.

Lưu ý: Đối với các diện tích sản xuất quế hữu cơ chỉ áp dụng các biện pháp phòng trừ thủ công như tập trung phát dọn thực bì, cuốc xung quanh gốc cây để diệt nhộng, bắt diệt sâu khi sâu mới nở còn co cụm ở một chỗ trên lá cây.

Lưu Hòa

Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai