Năm 2018, từ nguồn kinh phí của tỉnh và Cục Kinh tế hợp tác & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã triển khai thực hiện 10 lớp đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn tại 5 huyện/thành phố: Kiến Xương, Tiền Hải, Đông Hưng, Vũ Thư và Thành phố Thái Bình. Tổng số lao động được học nghề và được cấp chứng chỉ là 338 người, trong đó nghề trồng cây lương thực thực phẩm có 99 người; nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm có 66 người; nghề khuyến ngư có 33 người; nghề sản xuất khoai tây giống và thương phẩm có 140 người.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm đã phối kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Làm vườn, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp, Hội Cựu chiến binh để đánh giá nhu cầu học nghề của nông dân, từ đó lựa chọn, tuyển sinh học viên theo đúng đối tượng, đúng nghề đào tạo, ưu tiên cho lao động nông thôn trong vùng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm cũng chú trọng xây dựng các mô hình dạy nghề (mô hình mẫu) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân được thực hành, được học nghề theo cách "Cầm tay chỉ việc" ngay tại hiện trường.

Trong năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã mở 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Qua các đợt kiểm tra, nghiệm thu tại cơ sở, các ngành chức năng đều đánh giá các lớp ĐTN do Trung tâm thực hiện đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao.

Trao đổi với ông Trần Minh Bằng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng - là địa phương đã tổ chức thực hiện 2 lớp dạy nghề sản xuất khoai tây giống và thương phẩm cho 70 lao động nông thôn. Đánh giá về hiệu quả các lớp dạy nghề, ông Bằng cho biết: Sau khóa đào tạo, học viên đã được nâng cao nhận thức, tiếp thu nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về kỹ thuật chọn lọc củ giống khoai tây, nắm vững quy trình trồng, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho cây khoai tây đảm bảo sản xuất củ giống sạch bệnh. Vụ Đông 2018 vừa qua, toàn xã Trọng Quan trồng khoai tây với diện tích 65 ha, năng suất khoai khoảng 5 - 6 tạ/sào, với giá bán khoai thịt là 6.000 đồng/kg, khoai giống 4.000 - 5.000 đồng/kg, bà con thu nhập 3,7 - 3,9 triệu đồng/sào. Điển hình là hộ ông Bùi Quang Thường, thôn Tràng Vinh, với diện tích 1,1 mẫu khoai tây, bình quân năng suất 5 tạ/sào, giá bán đầu vụ 10.000 đồng/kg, gia đình ông thu về gần 43 triệu đồng.

Ông Bằng cũng cho biết thêm, tổng diện tích trồng màu của xã trên 165 ha nên tiềm năng mở rộng diện tích khoai tây vụ Đông của xã rất lớn. Hiện nay HTX có 5 kho lạnh với công suất 30 - 40 tấn/kho, đảm bảo đủ điều kiện để bảo quản củ giống khoai tây đạt tiêu chuẩn vì vậy HTX không những đã chủ động được nguồn giống khoai tây sạch bệnh cho bà con trong xã mà còn cung cấp cho các tỉnh lân cận. Từ việc nâng cao hiệu quả kinh tế, nông dân tiếp tục duy trì sản suất, tạo việc làm ổn định, mỗi học viên là một tuyên truyền viên khuyến cáo mở rộng sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng "Nông dân dạy nông dân". Ông Bằng đề nghị với các cấp và Trung tâm Khuyến nông tiếp tục mở lớp dạy nghề cho bà con trong xã để mở rộng diện tích trồng khoai tây vụ Đông, góp phần tăng thêm thu nhập trên diện tích đất 2 vụ lúa của xã.

          Qua nhiều năm thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, bám sát định hướng của ngành, Trung tâm xây dựng kế hoạch và trình các cấp thẩm duyệt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng đối tượng học nghề là nông dân trong vùng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ưu tiên cho phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình OCOP - "Mỗi xã một sản phẩm".                                            

KS. Nguyễn Thị Chút

TT Khuyến nông Thái Bình