Năm 2019 từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện 13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 6 huyện/thành phố: Kim Bôi, Tân Lạc, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và Lương Sơn. Tổng số lao động được học nghề và được cấp chứng chỉ là 313 người, trong đó nghề trồng cây có múi có 52 người; nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm có 178 người; nghề nuôi thủy sản nước ngọt có 30 người; nghề sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ có 28 người; ngành nghề khác là 25 người.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Trung tâm đã phối kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh – Dịch vụ nông nghiệp… để đánh giá nhu cầu học nghề của nông dân, từ đó lựa chọn, tuyển sinh học viên theo đúng đối tượng, đúng nghề đào tạo, ưu tiên cho lao động nông thôn trong vùng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm cũng chú trọng xây dựng các mô hình dạy nghề (mô hình mẫu) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nông dân được thực hành, được học nghề theo cách "cầm tay chỉ việc" ngay tại hiện trường.

Qua các đợt kiểm tra, nghiệm thu tại cơ sở, các ngành chức năng đều đánh giá cao các lớp đào tạo nghề do Trung tâm thực hiện đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao. Bên cạnh đó cũng đã liên kết với các đơn vị hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân (Hội Nông dân tỉnh)…

Học viên được hướng dẫn thực hành tại lớp dạy nghề

 

Trao đổi với ông Vũ Tiến Sỹ, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất gà Lạc Thủy (xã An Bình, huyện Lạc Thủy) là đơn vị đã liên kết bao tiêu sản phẩm chuỗi liên kết gà Lạc Thủy, tổ chức thực hiện lớp dạy nghề nuôi gà cho 30 lao động nông thôn. Đánh giá về hiệu quả các lớp dạy nghề, ông Sỹ cho biết: Sau khóa đào tạo, học viên đã được nâng cao nhận thức, tiếp thu nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về kỹ thuật chọn giống gà, nắm vững quy trình chăn nuôi, chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho gà qua từng giai đoạn. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, nông dân tiếp tục duy trì sản suất, tạo việc làm ổn định. Mỗi học viên là một tuyên truyền viên khuyến cáo mở rộng sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng "nông dân dạy nông dân". Ông Sỹ đề nghị với các cấp và Trung tâm Khuyến nông tiếp tục mở lớp dạy nghề cho bà con trong xã để mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng năng suất chất lượng, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân tại nơi đây.

Qua nhiều năm thực hiện chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hòa Bình xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, bám sát định hướng của ngành, Trung tâm xây dựng kế hoạch và trình các cấp thẩm duyệt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng đối tượng học nghề là nông dân trong vùng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; Ưu tiên cho phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới “ Chương trình OCOP - Mỗi xã một sản phẩm”.                               

Hà Cao

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình