Năm 2018, ngành Nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thiên tai liên tiếp xảy ra gây thiệt hại to lớn cả về kinh tế cũng như đời sống người dân. Biến đổi khí hậu ngày càng rõ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phát sinh những dịch bệnh mới trong sản xuất nông nghiệp như bệnh Khảm lá sắn, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng, bệnh gan tụy cấp trong nuôi tôm,... gây thiệt hại không nhỏ cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, ngành còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khác như: thị trường xuất khẩu, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chưa bền vững,...

Trong bối cảnh đó, Tập thể cán bộ viên chức Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới cơ chế hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có những đóng góp tích cực trong thành tích chung của toàn ngành năm 2018.

Những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia quản lý được trình bày tại báo cáo trong file đính kèm