Quyết định 663/QĐ-BNN-KN

Nội dung định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y

Danh mục định mức:

STT

Tên định mức

1.

Mô hình Chăn nuôi gà thương phẩm

2.

Mô hình Chăn nuôi gà sinh sản

3.

Mô hình Chăn nuôi gà bản địa thương phẩm

4.

Mô hình Chăn nuôi gà bản địa sinh sản

5.

Mô hình Chăn nuôi gà thịt theo hướng hữu cơ

6.

Mô hình Chăn nuôi vịt thương phẩm

7.

Mô hình Chăn nuôi Vịt sinh sản

8.

Mô hình Chăn nuôi Ngan thương phẩm

9.

Mô hình Chăn nuôi Ngan sinh sản

10.

Mô hình Chăn nuôi Bồ câu

11.

Mô hình Chăn nuôi Chim cút sinh sản

12.

Mô hình Chăn nuôi Đà điểu thương phẩm

13.

Mô hình Chăn nuôi Đà điểu sinh sản

14.

Mô hình ấp nở trứng gia cầm

15.

Mô hình Chăn nuôi lợn thương phẩm

16.

Mô hình Chăn nuôi lợn đực sản xuất tinh giống

17.

Mô hình Chăn nuôi Lợn giống nội sinh sản

18.

Mô hình Chăn nuôi Lợn giống ngoại sinh sản

19.

Mô hình Chăn nuôi Lợn thịt theo hướng hữu cơ

20.

Mô hình Chăn nuôi Bò sinh sản

21.

Mô hình Chăn nuôi Bò sữa

22.

Mô hình Cải tạo đàn bò thịt

23.

Mô hình Cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo

24.

Mô hình Vỗ béo bò thịt

25.

Mô hình Cải tạo đàn trâu bằng kỹ thuật TTNT

26.

Mô hình Vỗ béo trâu thịt

27.

Mô hình Chăn nuôi trâu sinh sản

28.

Mô hình Chăn nuôi dê, cừu thương phẩm

29.

Mô hình Chăn nuôi dê, cừu sinh sản

30.

Mô hình Chăn nuôi dê sữa thương phẩm

31.

Mô hình nuôi tằm thương phẩm

32.

Mô hình nuôi ong ngoại

33.

Mô hình nuôi ong nội

34.

Mô hình chăn nuôi Thỏ thương phẩm

35.

Mô hình nuôi Thỏ sinh sản

36.

Mô hình chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh

37.

Mô hình trồng thâm canh và ủ chua cỏ làm thức ăn cho gia súc

38.

Mô hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn

38.1

Mô hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên lợn

38.2

Mô hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh đăng ký an toàn trên gia cầm

39.

Mô hình Xử lý môi trường trong chăn nuôi lợn

40.

Định mức chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt

41.

Định mức hỗ trợ mô hình liên kết

42.

Định mức hỗ trợ thiết bị công nghệ cao