Quyết định 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương 

Nội dung định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông lĩnh vực Lâm nghiệp

Danh mục các định mức lĩnh vực Lâm nghiệp kèm theo QĐ 663/QĐ-BNN-KN:

TT

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Trồng thâm canh cây mắc ca theo phương thức trồng thuần

2

Trồng thâm canh cây mắc ca theo phương thức trồng xen

3

Mô hình trồng rừng cây keo lai mô cung cấp gỗ lớn

4

Mô hình trồng rừng keo lá tràm thâm canh cung cấp gỗ lớn

5

Mô hình trồng thâm canh cây Bương Mốc

6

Mô hình trồng thâm canh cây Đương quy

7

Mô hình trồng thâm canh cây Giảo cổ lam

8

Mô hình trồng thâm canh cây Sa nhân tím

9

Mô hình trồng thâm canh cây Đảng sâm

10

Mô hình trồng thâm canh cây Địa Hoàng

11

Mô hình trồng thâm canh cây Diệp Hạ châu

 

Quyết định 724/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/3/2020 Ban hành tạm thời các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Lâm nghiệp kèm theo QĐ 724/QĐ-BNN-KHCN:

TT

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Mô hình trồng thâm canh trám bằng cây ghép

2

Mô hình trồng thâm canh giổi ăn hạt bằng cây ghép

3

Mô hình trồng thâm canh cây đinh lăng

4

Mô hình trồng thâm canh cây khôi tía

5

Mô hình trồng rừng bạch đàn thâm canh cung cấp gỗ lớn

6

Mô hình trồng thâm canh cây trà hoa vàng

7

Mô hình trồng thâm canh cây ba kích tím dưới tán rừng

8

Mô hình trồng thâm canh cây tếch

9

Mô hình trồng thâm canh cây giảo cổ lam (Thay thế theo Quyết định 663 QĐ-BNN-KN)

10

Mô hình trồng thâm canh cây sa nhân tím (Thay thế theo Quyết định 663/QĐ-BNN-KN)

 

Quyết định 230/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/01/2019 Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Lâm nghiệp kèm theo QĐ 230/QĐ-BNN-KHCN:

TT

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Mô hình trồng rừng thâm canh cây bời lời đỏ

2

Mô hình trồng rừng gỗ lớn thâm canh cây keo lai mô và keo tai tượng

3

Mô hình trồng cây cát sâm dưới tán rừng

4

Mô hình trồng thâm canh cây thủ ô đỏ trên đất lâm nghiệp không có rừng

 

Quyết định 5376/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Lâm nghiệp kèm theo QĐ 5376/QĐ-BNN-KHCN:

TT

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Mô hình trồng thâm canh cây quế

2

Mô hình trồng thâm canh cây tràm lá dài

3

Mô hình trồng thâm canh cây xuyên khung

4

Mô hình trồng thâm canh cây trạch tả

5

Mô hình trồng thâm canh cây đương quy

6

Mô hình trồng thâm canh cây ba kích

 

Quyết định 1119/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/5/2011 về việc quy định tạm thời định mức áp dụng trong các Chương trình, dự án Khuyến lâm

Chi tiết nội dung các định mức tạm thời

Danh mục các định mức lĩnh vực Lâm nghiệp kèm theo QĐ 1119/QĐ-BNN-KHCN:

TT

Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Mô hình trồng thâm canh cây Gáo

2

Mô hình trồng thâm canh cây Lát hoa

3

Mô hình trồng thâm canh cây Rau sắng

4

Mô hình trồng thâm canh cây Gừng trâu

5

Mô hình trồng thâm canh cây Kim tiền thảo