1. Tại Bắc Giang:

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: "Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa mục tiêu và liên kết chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển mô hình kinh tế VAC bền vững”.

Thời gian dự kiến: ngày 5-6/10/2023

2. Tại Hà Nội:

Hội thảo: “Tham vấn chuyên gia trong nước về dự thảo Chiến lược Khuyến nông”.

Thời gian dự kiến: ngày 5 – 10/10/2023.

3. Tại Hải Phòng:

“Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng ĐBSH”

Thời gian dự kiến: ngày 20 - 25/10/2023.

4. Tại Quảng Ninh:

* Hội nghị Tổng kết 30 năm thành lập khuyến nông Việt Nam.

Thời gian dự kiến: ngày 26/10/2023.

* Hội thảo “Phát triển khuyến nông cộng đồng”

Thời gian dự kiến: ngày 26/10/2023.

* Hội thảo “Khuyến nông công nghệ số”

Thời gian dự kiến: ngày 27/10/2023.

* Trưng bày triển lãm thành tựu 30 năm Khuyến nông Việt Nam

Thời gian dự kiến: ngày 26-27/10/2023.

5. Tại Hòa Bình:

* Tọa đàm: "Giải pháp bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản lưu vực sông Đà"

Thời gian dự kiến: ngày 30 - 31/10/2023.

* Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc

 Thời gian dự kiến: ngày 27 - 31/10/2023.